WOZ-waarde

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wet is ingevoerd om de waarde van een pand uniform vast te stellen. Gemeenten hebben de taak om jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen vast te stellen (te taxeren). De WOZ-waarde wordt berekend naar de peildatum van 1 januari van het vorige jaar. 

 

Hiervoor wordt de vergelijkingsmethode gebruikt. Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol. De WOZ-waarde is de marktwaarde rekening houdend met enkele waarderingsvoorschriften. De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum.

 

De waardepeildatum voor 2023 is 1 januari 2022. Dit betekent dat in de meeste gevallen wordt gekeken naar hoe de woning er op 1 januari 2022 bij stond (toestandspeildatum) en naar de verkoopprijzen (waardepeildatum) rond 1 januari 2022. In de meeste gevallen is dus zowel de waardepeildatum, als de toestandspeildatum 1 januari 2022.

Maar wanneer er na de waardepeildatum in de loop van 2022 een verbouwing heeft plaatsgevonden, of er verandert iets aan uw woning dan wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand) bij het begin van 2023, het jaar waarvoor de WOZ-waarde geldt. Bij een verbouwing in de loop van 2022 wordt voor de in 2023 geldende WOZ-waarde de toestandspeildatum dus 1 januari 2023, terwijl de waardepeildatum 1 januari 2022 blijft. Op deze manier worden waardeveranderingen door verbouwingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.