Noodfonds voor zelfstandig ondernemers in Harderwijk

Ondernemers die niet in aanmerkingen komen voor de TVL, Tozo (tussen 1 juli 2021 en 1 oktober 2021) of Bijstand voor zelfstandigen kunnen ondersteuning krijgen via een noodfonds. Dit fonds is bedoeld voor ondernemers in financiële problemen die het gevolg zijn van de coronamaatregelen. Met het noodfonds voor ondernemers wil de gemeente Harderwijker ondernemers helpen extra liquiditeit te verkrijgen en daarmee de kans op voortbestaan te vergroten.

De ondersteuning bestaat uit:

 • Financiële ondersteuning wordt verleend in de vorm van een renteloze lening met een looptijd van maximaal 4 jaar. U kunt maximaal € 15.000,- lenen.
 • Aanvragen moeten voor 1 april 2022 zijn ingediend. De beschikbare middelen zijn beperkt.

Wilt u een aanvraag doen? Of heeft u vragen? Stuur een mail naar ondernemers@meerinzicht.nl.

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij naar een aantal voorwaarden. 

 • U bent ondernemer
 • U of uw bedrijf stond voor of op 18 december 2021 ingeschreven in het handelsregister
 • U woont in gemeente Harderwijk of de vestigingsplaats van uw bedrijf staat in het handelsregister ingeschreven in gemeente Harderwijk.
 • U hebt volledige zeggenschap in het bedrijf of zelfstandig beroep en draagt de financiële risico's daarvan. 
 • U hebt door de Covid-19 crisis onvoldoende geld om aan de financiële verplichtingen te voldoen die verbonden zijn aan uw bedrijf of zelfstandig beroep. 
 • U had op 18 december 2021 minder liquide middelen dan €10.000,-. Dit geldt voor u en uw eventuele partner(s) met wie u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent. Wanneer uw bedrijf geen rechtspersoon is, gaat het zowel om de liquide middelen in het bedrijf als om uw privé middelen.
 • U komt niet in aanmerking voor algemene bijstand voor zelfstandigen. 
 • U komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) doordat u in de refertemaand(en) wegens omstandigheden gen omzet had. Hierdoor kon u niet aantonen dat u een omzetverlies had van meer dan 20%.
 • De lening die u aanvraagt leidt niet tot overschrijding van het de-minimisplafond, de maximale staatsteun die u mag ontvangen.
 • U bent bereid om binnen 4 jaar de lening volledig terug te betalen. Ook bent u bereid om een overeenkomst van lening met de gemeente Harderwijk hierover af te sluiten.
 • Heeft u één of meer keer met nee moeten antwoorden, dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking
 • voor een lening. Voor meer informatie neem contact op via ondernemers@meerinzicht.nl

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben we van u de volgende documenten nodig:

 • Kopie van uw geldig Nederlandse paspoort of identiteitskaart
 • Kopie van uw geldige bankpas van de bankrekening waarop u het te lenen bedrag wilt ontvangen
 • Afschriften van uw banksaldi per 18 december 2021, van uw privé rekening(en) en van uw onderneming
 • De meeste recent door u ingediende aangifte Inkomstenbelasting of vermogensbelasting(Belastingdienst)
 • De meeste recent aan u opgelegde aanslag Inkomstenbelasting of vermogensbelasting (Belastingdienst)
 • De meeste recent door u ingediende aangifte Omzetbelasting (Belastingdienst)
 • Drie meest recente door u ontvangen loonstroken als u ook in loondienst bent.