Tozo-uitkering en belastingaangifte

  • Voor de belastingaangifte over het jaar 2020 telt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) mee als inkomen.
  • Werkte u of uw partner in 2020 ook in loondienst? Dan moet u misschien meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan verwacht. 
  • Hebt u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met Meerinzicht.