Tarieven Wmo Zorg in Natura en Pgb

Hieronder vindt u de tarieven per product voor de Wmo in 2023.

Huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden tarief per uur
ZIN en Pgb professional € 31,80
Pgb zzp € 23,85
Pgb sociaal netwerk € 15,90

Begeleiding individueel regulier tarieven per uur
ZIN & Pgb professional € 66,00
Pgb zzp € 49,50
Pgb sociaal netwerk € 20,00
Begeleiding individueel specialistisch tarieven per uur
ZIN & Pgb professional € 73,80
Pgb zzp € 55,35
Pgb sociaal netwerk € 20,00
Begeleiding individueel waakvlam tarieven per uur
ZIN & Pgb professional € 66,00
Pgb zzp € 49,50
Pgb sociaal netwerk € 20,00
Begeleiding groep regulier tarieven per uur
ZIN & Pgb professional € 9,60
Pgb zzp € 7,20
Pgb sociaal netwerk n.v.t
Begeleiding groep arbeidsmatig tarieven per uur
ZIN & Pgb professional € 12,60
Pgb zzp € 9,00
Pgb sociaal netwerk n.v.t

Vervoer

Omschrijving ZIN & Pgb professional & ZZP Pgb sociaal netwerk
Regulier begeleiding groep t/m 9 km € 14,51 n.v.t.
10 t/m 25 km € 30,18 n.v.t.
Rolstoel begeleiding groep t/m 9 km € 23,86 n.v.t.
10 t/m 25 km € 38,03 n.v.t.

Logeeropvang

Omschrijving ZIN & Pgb professional Pgb zzp Pgb sociaal netwerk
Verblijf all-in € 255,47 € 191,60 € 30,00
Verblijf € 180,29 € 135,22 € 30,00