Hulp bij een gesprek of bij invullen formulieren

  • Het is fijn als iemand u soms kan helpen bij het invullen van een formulier of het voeren van een gesprek met de gemeente. 
  • We begrijpen dat het lastig kan zijn om alleen het gesprek te voeren. U mag altijd iemand meenemen die meeluistert en meedenkt.
  • Is er niemand in uw omgeving die u hiervoor kunt vragen? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen. Zij kunnen met en voor u de juiste vragen stellen. Dit is gratis.