Klacht, bezwaar of fraude melden

  • Bij Meerinzicht kunt u een klacht indienen, fraude melden of bezwaar maken. 
  • Voelt u zich niet goed behandeld? Of bent u ontevreden over de dienstverlening? Dien dan een klacht in bij uw gemeente.
  • Wilt u fraude of een vermoeden van fraude melden? Dit doet u bij Meerinzicht. Dit kan ook anoniem.  
  • Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, dien dan binnen 6 weken een bezwaar in bij uw gemeente.