Fraude melden

  • U kunt bij Meerinzicht zorg- of uitkeringsfraude melden. Ook als u het vermoeden hiervan hebt.
  • Het is belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet of vermoedt.
  • Fraude melden kan anoniem. 
Fraude melden