• WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ bepaalt de hoogte van gemeentelijke belastingen en - heffingen die u moet betalen. Denk aan de onroerende zaakbelasting, waterschapslasten en uw inkomstenbelasting.

    Op de website van de waarderingskamerstaat hoe we dit in uw gemeente aanpakken.