Belastingbalie

  • Uw gemeentelijke belastingzaken regelt u eenvoudig online via de digitale Belastingbalie.
  • Hier kunt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen bekijken en vanaf daar ook printen. 
  • De aanslag van de gemeentelijke belastingen krijgt u ook via post. Hebt u aangegeven uw post alleen digitaal te willen ontvangen? Dan krijgt u de aanslag via MijnOverheid en via de belastingbalie. 

Wat kunt u regelen met de Belastingbalie? 

  • Uw gegevens inzien en veranderen.
  • Het taxatierapport bekijken waarmee we de WOZ-waarde van uw woning bepalen.
  • Bezwaar maken. 
  • Kwijtschelding belastingen aanvragen.
  • Uw gemeentelijke belastingaanslag direct betalen met iDeal.