Over Meerinzicht

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten ErmeloHarderwijk en Zeewolde. De 3 gemeenten werken samen in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering.

De drie gemeenten werken binnen Meerinzicht samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken en op het gebied van belastingen, financiën, HRM, communicatie, informatisering en automatisering, facilitaire dienstverlening, gebouwenbeheer, juridische zaken, en geo-informatie.

De organisatie bestaat uit ruim 500 medewerkers en wordt geleid door twee directeuren. Zij sturen in totaal 11 afdelingsmanagers aan. 

De directie van Meerinzicht bestaat uit

 • Simone van der Marck (directeur Domein Sociaal)
 • Simone van der Marck (waarnemend directeur Domein Bedrijfsvoering)

Het managementteam domein Sociaal bestaat uit de afdelingshoofden:

 • Ronald Mom (Kwaliteit & Beleid)
 • Vacature (Bedrijfsbureau Domein Sociaal)
 • Karla Morlog (Participatie)
 • Johannes Floor (Wmo)
 • Redouan Maanach (Jeugdhulp, Inburgering en Leerlingzaken)
 • Alieke Borsboom (Administratie en telefonie)

Het managementteam domein bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingshoofden:

 • Ruud Broekman (Facilitair, Gebouwen en Inkoop)
 • Bertil van Dijk (Belastingen, Gegevens en Juridische Zaken)
 • Henk Zomer (Informatisering & Automatisering)
 • Guido van Elsloo (HRM & Communicatie)
 • Arno van den Engel (Financiën)

Via officielebekendmakingen.nl vindt u een overzicht van de officiële besluiten van Meerinzicht. 

Meerinzicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende wetten en regelgeving. Via de links hieronder kunt u alle besluiten, beleidsregels en verordeningen zien per onderdeel.

Tevredenheid van burgers over onze dienstverlening is een belangrijk uitgangspunt voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Ondanks de inspanningen daartoe, is helaas niet iedereen tevreden. Inwoners die niet tevreden zijn over de dienstverlening hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Dit jaarverslag gaat over de klachten die in 2022 zijn ingediend over het handelen van Meerinzicht, domein Sociaal en domein Bedrijfsvoering. Dit meer cijfermatige jaarverslag is nog opgesteld door de voormalige klachtencoördinator. Inmiddels zijn er twee nieuwe klachtencoördinatoren aangewezen. Gezien het verloop is het lastig gebleken om nog een nadere duiding te geven aan de cijfers. Voor volgend jaar verwachten we hier beter invulling aan te kunnen geven.

Op zoek naar een baan binnen een van de afdelingen? Meerinzicht heeft regelmatig vacatures openstaan.

Hier vindt u ook de vacatures van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Bekijk de vacatures