Bezwaar maken tegen een belastingaanslag

U kunt bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde), de naheffingsaanslag en tegen de overige belastingaanslagen die worden opgelegd.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • U kunt binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
  • Tegen de tarieven die door de gemeenteraden zijn vastgesteld kunt u geen bezwaar maken.
  • U kunt via de digitale belastingbalie online bezwaar maken tegen een gemeentelijke belastingaanslag. U hebt hiervoor DigiD nodig.
  • Komt er niet uit met een digitale aanvraag? Vul dan het papieren bezwaarschrift (PDF, 285 KB) in en stuur deze naar: Meerinzicht t.a.v. Heffingsambtenaar, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk of mail het naar contact@meerinzicht.nl.