WOZ-waarde opvragen

  • Bent u eigenaar van een woning, een bedrijfspand of stuk grond, of gebruiker van een bedrijfspand? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking met de waarde van uw onroerende zaak. 
  • Die waarde bepaalt de hoogte van de aanslag OZB, en is ook belangrijk voor de inkomstenbelasting. 
  • De heffingsambtenaar van Meerinzicht bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw of grond.
  • WOZ staat voor waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ-waarde van een woning kunt u opzoeken in het landelijke WOZ-waardeloket.

WOZ-waarde te hoog?

  • U kunt de WOZ-waarde controleren met het taxatieverslag. Vindt u toch dat de WOZ-waarde te hoog is, dan horen wij het graag.
  • U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking. 
Contactformulier WOZ