Veranderingen na overlijden

  • De periode na het overlijden van een naaste is een verdrietige tijd. Dat realiseren wij ons. Ook wordt u mogelijk geconfronteerd met het regelen van administratieve zaken. Daar komt onvermijdelijk ook de gemeentebelasting bij.
  • Als iemand komt te overlijden, dan geeft de gemeente dit aan ons door. Dit gaat automatisch. Wij leggen hieronder een aantal zaken uit waar u mee te maken krijgt.
  • Belangrijk om te weten is dat de eigenarenbelasting (zoals onroerende-zaak belastingen en rioolheffing) anders worden afgewikkeld bij overlijden dan de gebruikersbelastingen (denk hierbij aan afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting).

De eigenarenbelasting (zoals onroerende-zaakbelasting en rioolheffing) lopen van 1 januari tot en met 31 december en zijn voor het gehele kalenderjaar verschuldigd. Er wordt gekeken naar de eigenaar op 1 januari. Bij overlijden gedurende het lopende kalenderjaar zijn de erfgenamen, na overlijden van de eigenaar, verantwoordelijk voor het betalen van deze belastingen.

De gebruikersbelasting zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn belastingsoorten die lopen van 1 januari tot en met 31 december. Bij overlijden in de loop van het jaar wordt de gebruikersbelasting verminderd. Deze vermindering betreft de periode vanaf datum overlijden tot 31 december.

Een voorbeeld: is de datum van overlijden 25 mei? Dan wordt de aanslag verminderd over de maanden juni t/m december.

Vervolg gebruikersbelastingen na overlijden

Was de betaling geregeld via automatische incasso? Dan wordt het na vermindering nog te betalen bedrag afgeschreven in de nog resterende termijnen van het jaar.

  • Wij sturen een verminderingsbeschikking van de aanslag naar de erfgenamen van de overledene.
  • Blijft de partner/medebewoner op hetzelfde adres wonen? Dan ontvangt de partner/medebewoner daarna een aanslagbiljet voor de gebruikersbelastingen vanaf datum overlijden van de partner tot einde belastingjaar.

De automatische incasso is persoonlijk. Deze mag door ons niet overgezet worden op een andere naam. Wij zien ook niet aan welke naam een IBAN is gekoppeld. Bij overlijden voor 1 december van het belastingjaar sturen wij een vermindering gemeentebelastingen naar de erven.