Opvoeden en opgroeien: Jeugdhulp

  • Maakt u zich als ouder/verzorger zorgen over uw kind? Of weet u niet waar u in uw gemeente terecht kunt met uw vraag?
  • Neem voor advies, informatie of bij vragen over de opvoeding en het opgroeien van uw kind contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin/Jeugdhulp in uw gemeente.
  • Tijdens een gesprek bekijken we samen met u en uw kind de situatie en uw vraag. Daarna bekijken we samen de mogelijkheden om de vraag op te lossen. 
  • We stellen samen een plan op. In het plan staat welke ondersteuning of hulp nodig is voor uw kind. Dit beschrijven we in het ondersteuningsplan.