Opvoeden en opgroeien: Jeugdhulp

 • Maakt u zich als ouder/verzorger zorgen over uw kind? Of weet u niet waar u in uw gemeente terecht kunt met uw vraag?
 • Neem voor advies, informatie of bij vragen over de opvoeding en het opgroeien van uw kind contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin/Team Jeugd in uw gemeente.
 • Tijdens een gesprek bekijken we samen met u en uw kind de situatie en uw vraag. Daarna bekijken we samen de mogelijkheden om de vraag op te lossen. 
 • We stellen samen een plan op. In het plan staat welke ondersteuning of hulp nodig is voor uw kind. Dit beschrijven we in het ondersteuningsplan.

 • Voor het aanvragen van specialistische hulp is een ondersteuningsplan nodig. De contactpersoon helpt bij het invullen van het plan.
 • In het ondersteuningsplan staat uw vraag beschreven en welke hulp er nodig is voor uw kind. Ook staan ​​de gemaakte gemaakte afspraken in het plan. Familie of vrienden uit uw omgeving of alle betrokken professionals kunnen meedenken over de invulling van het plan.
 • Het proberen om het plan binnen 6 weken op te stellen.
 • Wilt u graag dat iemand met u meedenkt? Neem dan contact op met een cliëntondersteuner van MEE . Zij kijken gratis en zonder doorverwijzing met u mee. 

 • Begeleiding
 • Kortdurend verblijf (logeren)
 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Behandeling

 • Opvoedvragen
  • "Mijn kind heeft zo’n grote mond en luistert de laatste tijd zo slecht."
  • "Mijn oudste zoon slaat zijn broertje en het is lastig om hem te corrigeren."
 • Vragen bij problemen zoals ADHD, dyslexie en autisme
  • "School geeft aan dat mijn kind zo druk is in de klas en zich niet goed kan concentreren."
 • Sociale of emotionele problemen
  • "We maken ons zorgen over onze zoon, we hebben geen idee wat hij doet ‘s avonds en waar hij is, hij is slecht aanspreekbaar op zijn gedrag."
  • "Onze dochter zit niet lekker in haar vel, ze is somber, we maken ons zorgen over haar."
 • Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking
  • "Mijn dochter kan niet goed meekomen op school, ze vindt alles zo moeilijk."
 • Pleegzorg
 • Plaatsing in een instelling voor 24-uurszorg