Opvoeden en opgroeien: Jeugdhulp

 • Elke ouder wil dat zijn kind gezond en veilig kan opgroeien. Soms heeft u als ouder wat extra hulp nodig om dat voor elkaar te krijgen. 
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin/Team Jeugd in uw gemeente kan  u ondersteunen in het meedenken naar een oplossing op maat. 
 • Bij jeugdhulp kunnen meerdere personen en organisaties betrokken zijn. 
 • Centrum voor Jeugd en Gezin/Team Jeugd werkt samen met scholen, Welzijn (algemeen maatschappelijk werk), GGD (consultatiebureau, jeugdartsen), Balans (jeugdwerk), Veilig Thuis, Jeugdbescherming, huisartsen en politie.

U  kunt Centrum voor Jeugd en Gezin/Team Jeugd op verschillende manieren bereiken: 

 • U kunt zich telefonisch of via het contactformulier melden bij de CJG-teams (Ermelo, Harderwijk, Elburg, Oldebroek en Nunspeet), zie onder. 
 • U kunt zich voor Team Zeewolde online melden via het contactformulier of via Team Jeugd Zeewolde
 • U kunt aan uw huisarts of de intern begeleider op school vragen om u aan te melden bij uw gemeente
 • U kunt aan MEE vragen om u te ondersteunen bij uw hulpvraag aan de gemeente.

Voor de hulp van Het Centrum voor Jeugd en Gezin/Team Jeugd hoeft u niets te betalen. Als ook andere instellingen of professionals worden ingeschakeld, dan is dat voor kinderen tot 18 jaar gratis. Uw eigen risico telt ook niet mee.

Tijdens een gesprek bekijken we samen met u en uw kind de situatie en uw vraag. Ook kijken we samen naar oplossingen. We stellen samen een plan op. Dit heet een ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan staat welke ondersteuning of hulp nodig is voor uw kind. Ook staan de gemaakte afspraken in het plan. 


Familie of vrienden uit uw omgeving of betrokken professionals kunnen meedenken over de invulling van het plan. Wilt u graag dat iemand met u meedenkt? Neem dan contact op met een cliëntondersteuner van MEE. Zij kijken gratis en zonder doorverwijzing met u mee.

 • Begeleiding
 • Kortdurend verblijf (logeren)
 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Behandeling

 • Opvoedvragen
  • "Mijn kind heeft zo’n grote mond en luistert de laatste tijd zo slecht."
  • "Mijn oudste zoon slaat zijn broertje en het is lastig om hem te corrigeren."
 • Vragen bij problemen zoals ADHD, dyslexie en autisme
  • "School geeft aan dat mijn kind zo druk is in de klas en zich niet goed kan concentreren."
 • Sociale of emotionele problemen
  • "We maken ons zorgen over onze zoon, we hebben geen idee wat hij doet ‘s avonds en waar hij is, hij is slecht aanspreekbaar op zijn gedrag."
  • "Onze dochter zit niet lekker in haar vel, ze is somber, we maken ons zorgen over haar."
 • Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking
  • "Mijn dochter kan niet goed meekomen op school, ze vindt alles zo moeilijk."
 • Pleegzorg
 • Plaatsing in een instelling voor 24-uurszorg