Vrijstelling van leerplicht, schoolinschrijving of kwalificatieplicht

  • Zijn bijzondere omstandigheden waardoor een jongere niet ingeschreven kan staan ​​op een school? Dan is een vrijstelling nodig.
  • U vraagt ​​een vrijstelling ieder jaar voor 1 juli aan.
  • De leerplichtambtenaar beslist over de jongere wel of geen vrijstelling krijgt.
  • De jongere krijgt voor maximaal 1 schooljaar een vrijstelling.
Vrijstelling aanvragen

Wanneer kunt u een vrijstelling aanvragen?