Vrijstelling van leerplicht, schoolinschrijving of kwalificatieplicht

 • Zijn bijzondere omstandigheden waardoor een jongere niet ingeschreven kan staan ​​op een school? Dan is een vrijstelling nodig.
 • U vraagt ​​een vrijstelling ieder jaar voor 1 juli aan.
 • De leerplichtambtenaar beslist over de jongere wel of geen vrijstelling krijgt.
 • De jongere krijgt voor maximaal 1 schooljaar een vrijstelling.
Vrijstelling aanvragen

Wanneer kunt u een vrijstelling aanvragen?

 • Door bijzondere omstandigheden kan een jongere niet volledig school volgen. 
 • Deze vrijstelling is alleen voor jongeren van 14 en 15 jaar en voor het laatste leerplichtjaar. Dit is het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.
 • Vervangende leerplicht is een maatwerkoplossing die met de schooldirecteur en de leerplichtambtenaar bepaald wordt.

 • Het kan voorkomen dat een jongere door psychische of lichamelijke klachten niet in staat is om naar school te gaan. 
 • Er is hiervoor een verklaring nodig van een onafhankelijke arts, psycholoog of pedagoog. Dit mag niet de behandelaar van de jongere zijn.

 • De ouders / verzorgers hebben bezwaar tegen de richting (levensovertuiging) van het onderwijs. 
 • Deze vrijstelling krijgt u alleen als geen enkele school op redelijke afstand van de woning voldoet aan de eisen van de richting van de levensovertuiging. De redelijke afstand is afhankelijk van de leeftijd van de jongere.
 • U moet de aanvraag onderbouwen met een ingevulde verklaring van ouders / verzorgers voor bezwaar tegen de richting van de school (pdf, 381 KB).
 • De jongere mag voor de aanvraag niet ingeschreven hebben gestaan ​​op een school.

 • In bijzondere omstandigheden kan een jongere tussen de 16 en 18 jaar vrijstelling van de kwalificatieplicht krijgen. 
 • De jongere moet dan op een andere wijze voldoende onderwijs krijgen.