Jeugdfonds Sport en Cultuur

  • U kunt een bijdrage vragen uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur om de contributie of het lesgeld voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Of de benodigde spullen. 
  • Het fonds is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor deze lessen.
  • Ouders kunnen zelf geen bijdrage aanvragen.
  • U kunt een aanvraag voor uw kind laten doen door een juf of meester van school, een buurtsportcoach of een jongerenwerker. Dit heet een tussenpersoon.
  • Het kind mag bij de start van de lessen niet ouder zijn dan 17 jaar.
Bijdrage aanvragen

Nodig bij uw aanvraag

Uitleg over uw inkomen

Wat u moet weten

  • U ontvangt zelf geen geld. Het lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar uw kind les heeft.
  • De bijdrage vraagt u jaarlijks opnieuw aan.
  • Per kind mag er maar 1 aanvraag worden ingediend. U kiest dus tussen sport, cultuur of zwemles.

Hulp bij uw aanvraag

Na uw aanvraag

U hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is. Als de aanvraag is goedgekeurd, kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dans- of muziekschool of organisatie waar uw kind op les wil.