Jeugdfonds Sport en Cultuur

  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen met zwemles, voetbal, muziekles, streetdance of een andere sportieve of creatieve activiteit.
  • Het fonds betaalt de contributie/het lesgeld en soms ook de benodigde spullen. 

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Het fonds bekijkt het inkomen, maar stelt geen harde grens aan de hoogte van het inkomen. Er wordt op basis van onderbouwing vanuit een tussenpersoon naar uw situatie gekeken. Bij een tussenpersoon kunt u denken aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, fysiotherapeut, bewindvoerder of een maatschappelijk werker.

Aanvragen

U kunt een aanvraag voor uw kind laten doen door een juf of meester van school, een buurtsportcoach of een jongerenwerker. U kunt ook hieronder kijken wie u kan helpen bij de aanvraag.