Studietoeslag

  • Hebt u een beperking en kunt u niet werken naast uw studie? Dan hebt u misschien recht op Studietoeslag. 
  • U kunt studietoeslag ontvangen vanaf het moment dat u in aanmerking komt. Is dit moment voor de aanvraagdatum dan kunt u het met terugwerkende kracht ontvangen tot 1 april 2022.  
  • De toeslag wordt per maand uitbetaald. En wordt uitbetaald zolang u aan de voorwaarden voldoet. 
Inloggen met DigiD Studietoeslag aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag studietoeslag bewindvoerders

U komt in aanmerking voor deze regeling als u:

  • Recht hebt op studiefinanciering of tegemoetkoming voor scholieren. Dit geldt ook voor het nul-recht, dus als er recht bestaat maar het niets wordt uitbetaald.
  • Een ziekte of beperking hebt waardoor u niet in staat bent om geld te verdienen naast uw studie. Het moet in dit geval gaan om een structurele beperking. 

Bij de aanvraag moet u een bewijs meesturen dat u bent opgenomen in het doelgroepenregister en een bewijs dat u studiefinanciering/WTOS ontvangt.

Heeft u geen bewijs? Dat is niet erg. Wij willen dan een (medisch) onderzoek (laten) uitvoeren. Dit doen we om te kunnen bepalen of u een structurele beperking hebt waardoor u geen geld kan verdienen naast uw studie.

Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw studietoeslag? Bijvoorbeeld dat uw studiefinanciering is gestopt, of dat u inkomsten uit werk heeft ontvangen? Dan moet u deze direct doorgeven aan Meerinzicht. 

Leeftijd Netto bedrag per maand
21 jaar en ouder €334,34
20 jaar €267,47
19 jaar €200,60
18 jaar €167,17
17 jaar €132,06
16 jaar €115,34
15 jaar €100,30
Vrijlating stagevergoeding €200,60