Studietoeslag

  • Hebt u een beperking en kunt u niet werken naast uw studie? Dan hebt u misschien recht op Studietoeslag. 
  • De studietoeslag gaat in vanaf het moment dat u aan de voorwaarden voldoet. Als u al eerder aan de voorwaarden voldoet dan het moment dat u de aanvraag indient dan kunt het ook met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kan tot 1 april 2022. Eerder kan niet.  
  • De toeslag wordt per maand uitbetaald. En wordt uitbetaald zolang u aan de voorwaarden voldoet. 
Individuele studietoeslag aanvragen

U komt in aanmerking voor deze regeling als u:

  • Recht hebt op studiefinanciering of tegemoetkoming voor scholieren. Dit geldt ook voor het nul-recht, dus als er recht bestaat maar het niets wordt uitbetaald.
  • Een ziekte of beperking hebt waardoor u niet in staat bent om geld te verdienen naast uw studie. Het moet in dit geval gaan om een structurele beperking. 

Bij de aanvraag moet u een bewijs meesturen dat u bent opgenomen in het doelgroepenregister en een bewijs dat u studiefinanciering/WTOS ontvangt.

Heeft u geen bewijs? Dat is niet erg. Wij willen dan een (medisch) onderzoek (laten) uitvoeren. Dit doen we om te kunnen bepalen of u een structurele beperking hebt waardoor u geen geld kan verdienen naast uw studie.

Leeftijd Netto bedrag per maand
21 jaar en ouder €302,79
20 jaar €242,23
19 jaar €181,67
18 jaar €151,40
17 jaar €119,60
16 jaar €104,46
15 jaar €90,84