Energietoeslag

 • De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen.
 • De uitbetaling van de energietoeslag 2023 wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024, nadat de wet is aangepast. 
 • De energietoeslag voor 2023 bedraagt waarschijnlijk €800,-.
 • Als wij weten dat u recht heeft op de energietoeslag 2023, wordt deze automatisch aan u uitbetaald. Inwoners die automatisch recht hebben, ontvangen de toeslag in het eerste kwartaal van 2024.
 • Er zal ook een aanvraagformulier beschikbaar komen voor inwoners die aan de voorwaarden voldoen maar niet automatisch in aanmerking komen voor de toeslag. Dit formulier zal naar verwachting beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van 2024. 
 • Zodra er meer bekend is over de energietoeslag 2023 leest u op deze pagina: 
  • De voorwaarden van de energietoeslag 2023
  • Het bedrag van de energietoeslag 2023
  • Op welke momenten de energietoeslag 2023 wordt uitbetaald
  • Wanneer u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen

Er komt een Wet Energietoeslag 2023. Deze gaat waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2023 in.

De energietoeslag 2023 zal € 800,- zijn. De precieze voorwaarden moeten nog worden vastgesteld door onze gemeenten. Dat kan pas als de wet Energietoeslag 2023 is vastgesteld.
Zodra het kan, gaat Meerinzicht na ingang van die nieuwe wet starten met de voorbereidingen voor de uitvoering.

Voor veel inwoners zal de uitkering automatisch gaan. U krijgt hierover een brief.
Krijgt u geen brief over automatische uitkering van de energietoeslag 2023? En denkt u wel dat u er recht op heeft? Dan kunt u de toeslag in het 1e kwartaal 2024 bij Meerinzicht aanvragen.