Energietoeslag 2023

 • De inwoners van Zeewolde, die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, hebben een brief gekregen. In deze brief staat of u wel of geen recht heeft en of u de energietoeslag automatisch uitbetaald krijgt of dat u zelf een aanvraag moet doen.
 • Inwoners van Ermelo en Harderwijk, die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, krijgen 31 januari 2024 een brief waarin staat of zij wel of geen recht hebben. Wanneer blijkt dat u recht heeft zal de betaling rond 14 februari 2024 op uw rekening staan. 
 • De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen.
 • Er kan tot 30 juni 2024 een aanvraag worden gedaan.
Inloggen met DigiD Energietoeslag aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag energietoeslag bewindvoerders
Succesvol:

Vandaag (19-06) zijn we bezig met het afhandelen van aanvragen tot en met 04 mei 2024. 

Wij hebben de volgende documenten van u en uw partner nodig:

 1. Het inkomen van december 2023 bij een vast inkomen of van oktober, november en december 2023 bij wisselend inkomen. Hierbij kunt u denken aan salarisstroken als u in loondienst werkt, specificaties van uw pensioen, alimentatie, uitkeringsspecificatie van UWV, of vrijwilligersvergoeding.
 2. Heeft u (of uw partner) een eigen bedrijf? Dan hebben wij de jaarrekening en aangifte Inkomsten Belasting 2022 nodig. Of de winst- en verliesrekening over het vierde kwartaal van 2023.
 3. Kopie van het paspoort of identiteitsbewijs. Het rijbewijs is geen geldig document.
 4. Uw energiecontract of energienota

Voorwaarden energietoeslag:

 • u woont in Ermelo, Harderwijk of Zeewolde (geen postadres);
 • uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm van december 2023. Het maakt niet uit of u een uitkering ontvangt of niet;
 • u bent de hoofdbewoner. Er wordt eenmalig per huishouden een tegemoetkoming verstrekt;
 • u bent geen student. Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Uitwonende studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een vergoeding voor de energiekosten;
 • u bent ouder dan 21 jaar;
 • u woont niet in een instelling;
 • niemand anders op uw adres heeft de energietoeslag al ontvangen.

Inkomen Gemeente Ermelo 2023 Gemeente Harderwijk 2023 Gemeente Zeewolde 2023
Tot 120% €800,- €800,- €800,-
Tussen 120-130 % €800,- - -
Tussen 120-123% - €600,- €600,-
Tussen 123-126% - €400,- €400,-
Tussen 126-130% - €200,- €200,-

Dit bedrag is inclusief vakantietoeslag
Situatie thuis Bijstandsnorm 130%
Alleenstaande (ouder) 21 tot AOW €1581,14
Gehuwd of samen 21 tot AOW €2259,43
Alleenstaande (ouder) vanaf AOW €1764,96
Gehuwd of samen vanaf AOW €2396,69