Tegemoetkoming voor de energiekosten

Heeft u een netto inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u de tegemoetkoming voor de energiekosten aanvragen.

 • De hoogte van de tegemoetkoming is €800,- per huishouden. 
 • Als u een bijstandsuitkering krijgt? Dan maken wij het bedrag automatisch over. U ontvangt dit in week 15 of 16. 
 • Heeft u afgelopen januari een financiële bijdrage aangevraagd? Dan kan het zijn dat we dit bedrag ook automatisch aan u overmaken. Het kan zijn dat u hiervan het besluit nog niet hebt ontvangen. Als we een positief besluit nemen op die aanvraag, dan zullen we ook de tegemoetkoming voor energiekosten aan u overmaken. 
 • Gelden deze situaties voor u niet? Dan kunt u een aanvraag indienen.
Inloggen met DigiD Tegemoetkoming aanvragen

U kunt tot 31 december 2022 een aanvraag voor de tegemoetkoming doen. 

Hiervoor hebben wij een aantal documenten van u en uw partner nodig

 • Het inkomen van de afgelopen maand bij een vast inkomen of van de afgelopen 3 maanden bij wisselend inkomen. Hierbij kunt u denken aan salarisstroken als u in loondienst werkt, specificaties van uw pensioen, alimentatie, uitkeringsspecificatie van UWV, of vrijwilligersvergoeding. 
 • Heeft u (of uw partner) een eigen bedrijf? Dan hebben wij de jaarrekeing en aangifte Inkomsten Belasting 2021 nodig. Of de winst- en verliesrekening over het eerste kwartaal van 2022.
 • Kopie van het paspoort of identiteitsbewijs. 

Dient u een aanvraag in? Dan hebben wij 8 weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. Lukt dit niet of hebben wij niet voldoende gegevens om uw aanvraag te kunnen beoordelen? Dan nemen wij contact met u op.

Lukt het niet om digitaal uw aanvraag te doen? Neem dan telefonisch contact op met uw gemeente of download de aanvraag. (pdf, 300 KB)

U komt misschien in aanmerking voor deze tegemoetkoming als

 • Uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Het maakt niet uit of u al een uitkering ontvangt of niet. 
 • U de hoofdbewoner bent. Er wordt eenmalig een tegemoetkoming per huishouden verstrekt.
 • Als u al een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ ontvangt of u heeft in januari 2022 een financiële regeling ontvangen/aangevraagd. Dan krijgt u het bedrag automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hier niets voor te doen. 

U hebt geen recht op de tegemoetkoming als: 

 • u in een inrichting woont
 • u jonger bent dan 21 jaar
 • u jonger bent dan 27 jaar en u studiefinanciering ontvangt
 • als u alleen een postadres in gemeente Ermelo, Harderwijk of Zeewolde hebt
 • als iemand anders op uw adres de toeslag al heeft ontvangen. 

U kunt eenmalig een bedrag van €800,- aanvragen per huishouden. Of u hier recht op hebt hangt af van de hoogte uw inkomen.