Tegemoetkoming voor de energiekosten

Heeft u een netto inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u de tegemoetkoming voor de energiekosten aanvragen.

 • De hoogte van de tegemoetkoming is €800,- per huishouden.
 • De termijn voor afhandeling van uw aanvraag is 8 weken. Door drukte kan het zijn dat het iets langer duurt. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Inloggen met DigiD Tegemoetkoming aanvragen
Informatie:

Nieuwsbericht Extra toeslag

Op 5 juli gaf het kabinet aan dat ze de energietoeslag met €500,- willen verhogen.  Over de voorwaarden en wanneer de extra toeslag beschikbaar wordt gesteld is nog niets bekend. Hierover moet het kabinet nog in gesprek gaan met de gemeenten. 

U hoeft hierover niet te bellen, want ook wij weten nog niets. Zodra er meer bekend is wordt dit vermeld op de website

U kunt tot 31 december 2022 een aanvraag voor de tegemoetkoming doen. 

Hiervoor hebben wij een aantal documenten van u en uw partner nodig

 • Het inkomen van de afgelopen maand bij een vast inkomen of van de afgelopen 3 maanden bij wisselend inkomen. Hierbij kunt u denken aan salarisstroken als u in loondienst werkt, specificaties van uw pensioen, alimentatie, uitkeringsspecificatie van UWV, of vrijwilligersvergoeding. 
 • Heeft u (of uw partner) een eigen bedrijf? Dan hebben wij de jaarrekening en aangifte Inkomsten Belasting 2021 nodig. Of de winst- en verliesrekening over het eerste kwartaal van 2022.
 • Kopie van het paspoort of identiteitsbewijs. 

Dient u een aanvraag in? Dan hebben wij 8 weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. Wegens grote drukte kan het zijn dat het een of twee weken later wordt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Lukt het niet om digitaal uw aanvraag te doen? Neem dan telefonisch contact op met uw gemeente of download de aanvraag (pdf, 300 KB).

U komt misschien in aanmerking voor deze tegemoetkoming als

 • Uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Het maakt niet uit of u al een uitkering ontvangt of niet. 
 • U de hoofdbewoner bent. Er wordt eenmalig een tegemoetkoming per huishouden verstrekt.
 • Als u al een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ ontvangt of u heeft in januari 2022 een financiële regeling ontvangen/aangevraagd. Dan krijgt u het bedrag automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hier niets voor te doen. 

U hebt geen recht op de tegemoetkoming als: 

 • u in een inrichting woont
 • u jonger bent dan 21 jaar
 • u jonger bent dan 27 jaar en u studiefinanciering ontvangt
 • als u alleen een postadres in gemeente Ermelo, Harderwijk of Zeewolde hebt
 • als iemand anders op uw adres de toeslag al heeft ontvangen. 

U kunt eenmalig een bedrag van €800,- aanvragen per huishouden. Of u hier recht op hebt hangt af van de hoogte uw inkomen.