Toeslagenaffaire

Vanaf 5 januari 2022 kunnen gedupeerde ouders van de kinderopvang toeslagaffaire hun private schulden indienen

Bent u een gedupeerde ouder of toeslagpartner van de kinderopvang toeslagaffaire? Zo ja, dan is het belangrijk dat u dit bericht leest!

Gedupeerde ouders/toeslagpartners van de kinderopvang toeslagaffaire waarvan de pauzeknop moratorium) op 12 februari 2022 eindigt, ontvangen namelijk op 16 december 2021 een brief van de Belastingdienst waarin zij daarover worden geïnformeerd.

In deze brief worden deze ouders/toeslagpartners gevraagd om vanaf 5 januari 2022 hun openstaande private schulden en achterstallige betalingen in te dienen bij het online loket private schulden van SBN. Dit zijn schulden bij organisaties die geen overheid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld schulden die u bij een postorderbedrijf als Bol.com heeft of een niet betaalde tandartsrekening dan wel een huurachterstand bij een verhuurder.

Waar kunt u private schulden indienen? 

Op de website van SBN kunt u vanaf 5 januari 2022 uw private schulden online in te dienen. Vindt u het echter lastig om uw private schulden online in te vullen? Dan is het vanaf 5 januari 2022 ook mogelijk om een private schuldenlijstformulier te downloaden via de website van SBN, zodat u de schuldenlijst per post kunt indienen.

Het is erg belangrijk dat wanneer uw moratorium op 12 februari 2022 eindigt u dan uw private schulden vóór die datum indient bij SBN. Als uw private schulden namelijk niet tijdig door u worden ingediend, dan kan het gebeuren dat schuldeisers (opnieuw) uw openstaande schulden gaan invorderen.

Wat kunt u als gedupeerde ouder doen? 

U kunt alvast beginnen met het verzamelen van alle documentatie van uw openstaande private schulden en achterstallige betalingen. Op deze manier kunt u vanaf 5 januari 2022 uw private schuldenlijst zo spoedig mogelijk indienen. Documentatie die u bijvoorbeeld alvast kunt verzamelen zijn facturen of factuurnummers, bonnetjes of aanmaningen.