Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandige en hebt u financiële problemen? Dan is het mogelijk om een aanvulling op uw inkomen (renteloze lening) of een krediet aan te vragen. Er is in sommige gevallen ook hulp mogelijk als u wilt starten met een eigen bedrijf of net gestart bent.

 • Als u in Ermelo of Harderwijk woont, dan vraagt u de bijstand aan bij Meerinzicht.
 • Woont u in Zeewolde dan kunt u terecht bij het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF). U doet de aanvraag online.
 • Lukt het u niet om de aanvraag te doen, vraag dan hulp van bijvoorbeeld uw boekhouder. 

U kunt de bijstand voor zelfstandigen aanvragen in de volgende situaties:

 • U wilt een bedrijf starten vanuit een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen.
 • U bent 60 jaar of ouder en hebt een niet-levensvatbaar bedrijf.
 • U moet stoppen met uw bedrijf.

 • U doet een verzoek voor een aanvraag via ondernemers@meerinzicht.nl. Hierbij vermeldt u
  • uw naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (als u al een bedrijf hebt)
 • Wij nemen dan contact met u op om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de Bijstand voor Zelfstandigen. 
 • Nadat wij de aanvraag compleet van u hebben ontvangen dan hebben wij 13 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen en hierover een beslissing te nemen. 
 • De uitkering start niet eerder dan vanaf de dat u dat u het verzoek bij Meerinzicht hebt gemeld. 

 • Als u zich bij Meerinzicht hebt gemeld, nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. Wij bespreken uw situatie met u en beoordelen of u in aanmerking zou kunnen komen voor een uitkering of krediet op grond van het Bbz 2004. 
 • Als u in aanmerking zou kunnen komen voor het Bbz 2004, sturen wij u een aanvraagformulier / link met een aanvraagformulier. Hierbij geven wij dan ook aan welke gegevens wij van u nodig hebben. Dit zijn in ieder geval een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs), gegevens over uw inkomen, over uw vermogen, uw resultaten van de laatste jaren en een prognose voor de toekomst. Verder hebben wij gegevens nodig van uw bankrekeningen en uw woonsituatie. Als u een partner hebt, hebben wij ook alle gegevens van deze partner nodig.
 • Nadat wij de complete aanvraag van u hebben ontvangen, zullen wij onderzoeken welke mogelijkheden het Bbz voor u biedt. In sommige situaties (en meestal bij de aanvraag van een bedrijfskapitaal) vragen wij een hierin gespecialiseerd adviesbureau om ons hierover te adviseren.

 • Als u een aanvraag doet, moet u aan de gemeente alle  informatie geven om het recht op en de hoogte van de uitkering of krediet te kunnen bepalen. Geeft u verkeerde informatie, dan moet u de uitkering of het krediet terugbetalen. U kunt daar ook een boete voor krijgen. Dit kunnen we ook achteraf  controleren. 
 • Als er iets in uw situatie verandert, geeft u dit door via het online wijzigingsformulier. Bijvoorbeeld uw inkomsten, ander werk, een verhuizing of een ander bankrekeningnummer.