Leerlingenvervoer

  • Soms kan een jongere niet zelfstandig of met hulp van de ouders/verzorgers naar school reizen. Hiervoor kunt u leerlingenvervoer aanvragen. 
  • In sommige gevallen kunt u ook leerlingenvervoer aanvragen als de school te ver weg is. 
  • Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen.
  • De voorwaarden en de manier waarop u leerlingenvervoer aanvraagt verschillen per gemeente.
  • Samen met de consulent leerlingenvervoer kunt u uitzoeken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Meer informatie

Neem contact op met de consulent leerlingenvervoer, telefoonnummer (06) 44 27 56 50 of e-mail leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.