Europees Sociaal Fonds

  • Het ESF (Europees Sociaal Fonds) biedt gelijke kansen aan alle inwoners van de EU door mee te betalen aan verschillende projecten.
  • Het ESF werkt aan integratie voor alle mensen die de leeftijd hebben om te werken. 
  • Het ESF geld helpt oudere werknemers om nieuwe kennis en ervaring op te doen om zo hun kans op werk te verbeteren. 

 

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is het belangrijkste Europese fonds bij het zorgen voor genoeg banen. Het helpt mensen aan het werk en zorgt voor een betere verdeling van werk voor alle Europese inwoners.

Meerinzicht ontvangt subsidie van het ESF voor de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Deze subsidie gebruiken wij om doelen van het ESF uit te voeren op het gebied van werk en onderwijs.

In heel Europa wil het ESF mensen aan een baan helpen. Zo kunnen alle Europese inwoners dezelfde kansen krijgen. Zij doen dit door geld uit te geven aan de inwoners. 

Het ESF betaalt mee aan vele duizenden projecten in Europese steden, dorpen, plattelandsgebieden en buurten. Deze projecten bieden alle Europeanen de kans om ervaring en kennis op te doen.

 

In Nederland besteedt het ESF geld aan twee doelen:

  • Zorgen dat 80% van de mensen die de leeftijd hebben om te werken, ook kunnen werken.
  • Het aantal huishoudens waarin niemand werkt, terugbrengen tot 100.000.

Daarom maakt Nederland gebruik van ESF geld. Dit wordt vooral uitgegeven aan laagopgeleiden, migranten, werkzoekenden met een beperking, moeders die na een langdurige onderbreking terugkeren op de arbeidsmarkt, ex-gedetineerden en jongeren zonder diploma’s.

 

Een ander belangrijk ESF-thema is gericht op oudere werknemers.

Omdat onze bevolking steeds ouder wordt wil Nederland mensen de kans geven om langer te werken.

ESF geld helpt oudere werknemers. Zij leren om te gaan met situaties op het vlak van arbeid en gezondheid.

Ook krijgen ze de kans om nieuwe kennis op te doen. Zo worden hun mogelijkheden verbeterd.

Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door hun manier van werken aan te passen, zodat deze aan de mogelijkheden van oudere werknemers voldoen.

De gemeente Apeldoorn is centrumgemeente voor de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Dat betekent dat zij de subsidie hebben aangevraagd voor de deelnemende gemeenten: Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Meerinzicht (Harderwijk, Ermelo, Zeewolde), Putten, Brummen en Olst-Wijhe.