Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Inburgeren en de kernwaarden van Nederland

Om in Nederland te kunnen wonen is het verplicht om in te burgeren. Dat betekent dat u de gewoontes, de normen en waarden en de taal van ons land moet leren kennen. Een onderdeel van het inburgeren is dat u een handtekening zet onder de participatieverklaring. In dit document staan de belangrijkste Nederlandse kernwaarden. Om de verklaring te kunnen tekenen, wordt er een plan gemaakt. Dat heet het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie.

  • De statushouder of nieuwkomer die inburgert maakt door lessen te volgen kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Zoals gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. We noemen dit ook wel ‘de spelregels van Nederland.’ 
  • De klantmanager van Meerinzicht zorgt ervoor dat u de lessen kunt volgen.
  • Als u uw handtekening onder de verklaring zet bij de gemeente, belooft u deze kernwaarden te respecteren. Ook belooft u in de Nederlandse samenleving te ‘participeren’. Dit betekent dat u zelf actief probeert mee te doen en bij te dragen aan een fijne en veilige samenleving.