Vrijwilligerswerk

  • Vrijwilligerswerk kunt u doen bij organisaties zoals (sport)verenigingen, kerken, moskeeĆ«n, club- en buurthuizen, scholen en ouderenorganisaties. Dus niet binnen het gezin, voor familie of voor commerciĆ«le bedrijven. Mantelzorg valt niet onder vrijwilligerswerk.
  • In Zeewolde, Ermelo en Harderwijk zijn er verschillende manieren om vrijwilligerswerk te vinden. Hebt u als organisatie behoefte aan vrijwilligers? Er zijn organisaties die u kunnen helpen bij het vinden van vrijwilligers. 

Vraag en aanbod vrijwilligerswerk

  • U wilt graag vrijwilligerswerk doen. Waar denkt u aan? Boodschappen doen voor de buren? Mensen helpen met hun geldzaken? Bestuurslid van een sportvereniging? 
  • Lukt het niet om de tuin goed te onderhouden? Wilt u hulp bij het appen met uw kleinkinderen? Wilt u een maatje om iedere week een stukje te wandelen? 
  • Als u vrijwilliger wilt worden of vrijwilligers zoekt, zijn er verschillende organisaties die mensen bij elkaar brengen. Kijk op deze websites voor meer informatie:

Uitkering en vrijwilligerswerk

  • Hebt u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dat is een goed idee. U doet werkervaring op en vergroot daarmee uw kans op een betaalde baan. En het is goed voor het onderhouden van sociale contacten.
  • Neem altijd contact op met uw klantmanager over het vrijwilligerswerk dat u wilt gaan doen. U moet daarnaast voldoende tijd overhouden voor het zoeken naar betaald werk. 
  • Vraag ook toestemming aan UWV.