Afvalstoffenheffing

  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. 
  • U betaalt als gebruiker van een woning altijd afvalstoffenheffing, ook als u nooit afval aan de straat zet voor de afvalinzameling.