Afvalstoffenheffing

  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. 
  • U betaalt als gebruiker van een woning altijd afvalstoffenheffing, ook als u nooit afval aan de straat zet voor de afvalinzameling.

  • Woont u in Ermelo? Dan betaalt u een vast tarief. Per container is het bedrag wat u moet betalen verschillend.
  • Voor het legen van de containers krijgt u na afloop van het jaar een rekening. Het aantal keer dat uw container in dat jaar is geleegd, is dan bekend.
  • Het legen van een container heet lediging.
  • Woont u in Ermelo en hebt u medisch afval? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het laten legen van de restcontainer. Verzoek tegemoetkoming medisch afval, doe een aanvraag (pdf, 306 KB).
  • Tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening Afvalstoffenheffing 2024.

Tarieven

Soort Tarief
Vast tarief   € 98 per jaar
Gft-container 140 liter € 0,50 per lediging
Gft-container 240 liter € 0,70 per lediging
Restafval 140 liter € 5,70 per lediging
Restafval 240 liter € 9,30 per lediging
Verzamelcontainer  € 103 per jaar

Vast tarief per jaar

Soort Tarief
Vast tarief € 181

Variabel tarief

Soort Tarief per aanbieding
Restafval ondergrondse restafvalcontainer € 1,60
Legen van de container met restafval (140 liter) € 4,50
Legen van de container met restafval (240 liter) € 8,00

Tarief wegbrengen grofvuil naar milieupark

Wegbrengen tarief
De eerste 2 keer gratis
Derde en volgende keren € 15 per keer

Tarieven

Soort Tarief
Huishouden van 1 persoon € 325
Huishouden van meer personen € 419
Toeslag voor 2 grote containers (alleen mogelijk in het buitengebied) € 543