Afvalstoffenheffing

  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. 
  • U betaalt als gebruiker van een woning altijd afvalstoffenheffing, ook als u nooit afval aan de straat zet voor de afvalinzameling.

  • Woont u in Ermelo? Dan betaalt u vaste kosten. Per container is het bedrag wat u moet betalen verschillend.
  • Voor het legen van de containers krijgt u na afloop van het jaar een rekening. Het aantal keer dat uw container in dat jaar is geleegd, is dan bekend. 
  • Het legen van een container heet lediging.

Kosten

Soort Kosten
Vast tarief   € 95 per jaar
Gft-container 140 liter € 0,50 per lediging
Gft-container 240 liter € 0,70 per lediging
Restafval 140 liter € 5,50 per lediging
Restafval 240 liter € 9,00 per lediging
Verzamelcontainer  € 100 per jaar

U betaalt vaste kosten per jaar en variable kosten per keer dat u afval aanbiedt. Hieronder ziet u de verschillende kosten.

Vaste kosten per jaar

Soort Kosten
Huishouden van 1 persoon € 70,75
Huishouden van meer personen € 100,75

Variabele kosten per keer

Soort Kosten per aanbieding
Aanbieden restafval ondergrondse restafvalcontainer € 1,60
Legen van de container met restafval (140 liter) € 4,50
Legen van de container met restafval (240 liter) € 8,00

Kosten gezamenlijke restafvalcontainer zonder afvalpas, per jaar

Soort huishouden Kosten per jaar
Eenpersoonshuishouden € 90
Meerpersoonshuishouden € 129

In de gemeente Harderwijk maken sommige appartement bewoners gebruik van een gezamenlijke restafvalcontainer. Echter zonder toegangsregistratie met een afvalpas. Daardoor is het niet mogelijk om te bepalen welk huishouden hoe vaak restafval heeft aangeboden. Voor deze huishoudens geldt ook in 2022 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Dus een tarief  inclusief het aanbieden van restafval. Voor een eenpersoonshuishouden is in 2022 het totaaltarief € 160,75 (€ 70,75 + € 90,00). Een meerpersoonshuishouden betaalt € 229,75 (€ 100,75 + € 129,00).

Kosten wegbrengen grofvuil naar milieupark

Wegbrengen Kosten per keer
De eerste 2 keer gratis
Derde en volgende keren € 15 per keer

Soort Kosten
Huishouden van 1 persoon € 272
Huishouden van meer personen € 351
Toeslag voor 2 grote containers (alleen mogelijk in het buitengebied) € 492