Afvalstoffenheffing

  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. 
  • U betaalt als gebruiker van een woning altijd afvalstoffenheffing, ook als u nooit afval aan de straat zet voor de afvalinzameling.

  • Woont u in Ermelo? Dan betaalt u vaste kosten. Per container is het bedrag wat u moet betalen verschillend.
  • Voor het legen van de containers krijgt u na afloop van het jaar een rekening. Het aantal keer dat uw container in dat jaar is geleegd, is dan bekend.
  • Het legen van een container heet lediging.
  • Tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening Afvalstoffenheffing 2023.

Kosten

Soort Kosten
Vast tarief   € 95 per jaar
Gft-container 140 liter € 0,50 per lediging
Gft-container 240 liter € 0,70 per lediging
Restafval 140 liter € 5,50 per lediging
Restafval 240 liter € 9,00 per lediging
Verzamelcontainer  € 100 per jaar

Vaste kosten per jaar

Soort Kosten
Huishouden van 1 persoon € 118
Huishouden van meer personen € 148

Variabele kosten per keer

Soort Kosten per aanbieding
Restafval ondergrondse restafvalcontainer € 1,60
Legen van de container met restafval (140 liter) € 4,50
Legen van de container met restafval (240 liter) € 8,00

Kosten wegbrengen grofvuil naar milieupark

Wegbrengen Kosten per keer
De eerste 2 keer gratis
Derde en volgende keren € 15,45 per keer

  • De tarievenvoor de afvalstoffenheffing voor het jaar 2023 zijn vastgesteld met een eenmalige korting van € 100.
  • Dit geldt voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens.
  • De tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zeewolde 2023

Kosten

Soort Kosten
Huishouden van 1 persoon € 192
Huishouden van meer personen € 277
Toeslag voor 2 grote containers (alleen mogelijk in het buitengebied) € 528