Afvalstoffenheffing

  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. 
  • U betaalt als gebruiker van een woning altijd afvalstoffenheffing, ook als u nooit afval aan de straat zet voor de afvalinzameling.

  • Woont u in Ermelo? Dan betaalt u vaste kosten. Per container is het bedrag wat u moet betalen verschillend.
  • Voor het legen van de containers krijgt u na afloop van het jaar een rekening. Het aantal keer dat uw container in dat jaar is geleegd, is dan bekend.
  • Het legen van een container heet lediging.
  • Tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening Afvalstoffenheffing 2023.

Kosten

Soort Kosten
Vast tarief   € 95 per jaar
Gft-container 140 liter € 0,50 per lediging
Gft-container 240 liter € 0,70 per lediging
Restafval 140 liter € 5,50 per lediging
Restafval 240 liter € 9,00 per lediging
Verzamelcontainer  € 100 per jaar

U betaalt vaste kosten per jaar en variable kosten per keer dat u afval aanbiedt. Hieronder ziet u de verschillende kosten.

Vaste kosten per jaar

Soort Kosten
Huishouden van 1 persoon € 118
Huishouden van meer personen € 148

Variabele kosten per keer

Soort Kosten per aanbieding
Restafval ondergrondse restafvalcontainer € 1,60
Legen van de container met restafval (140 liter) € 4,50
Legen van de container met restafval (240 liter) € 8,00

Kosten gezamenlijke restafvalcontainer zonder afvalpas, per jaar

Soort huishouden Kosten per jaar
Eenpersoonshuishouden € 165,55
Meerpersoonshuishouden € 236,65

In de gemeente Harderwijk maken sommige appartement bewoners gebruik van een gezamenlijke restafvalcontainer. Echter zonder toegangsregistratie met een afvalpas. Daardoor is het niet mogelijk om te bepalen welk huishouden hoe vaak restafval heeft aangeboden. Voor deze huishoudens geldt ook in 2023 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Dus een tarief  inclusief het aanbieden van restafval. Voor een eenpersoonshuishouden is in 2023 het totaaltarief € 283,55 (€ 118,00 + € 165,55). Een meerpersoonshuishouden betaalt € 384,65 (€ 148,00 + € 236,65).

Kosten wegbrengen grofvuil naar milieupark

Wegbrengen Kosten per keer
De eerste 2 keer gratis
Derde en volgende keren € 15,45 per keer

  • De tarievenvoor de afvalstoffenheffing voor het jaar 2023 zijn vastgesteld met een eenmalige korting van € 100.
  • Dit geldt voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens.
  • De tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening afvalstoffenheffing gemeente Zeewolde 2023

Kosten

Soort Kosten
Huishouden van 1 persoon € 192
Huishouden van meer personen € 277
Toeslag voor 2 grote containers (alleen mogelijk in het buitengebied) € 528