Havengeld

  • U betaalt voor een overnachting in de havens van de gemeenten Harderwijk en Zeewolde havengeld.
  • De havenmeester doet aan het eind van de middag zijn ronde voor de controle van de liggelden.

  • Per dag, per m1 € 2,34, met een minimum van € 3,50 per vaartuig.
  • Per winterseizoen per m2 € 12,73.
  • Voor overnachtingen met andere vaartuigen zoals passagiersboten en vrachtvaartuigen gelden andere tarieven. Meer informatie hierover leest u op havengeld.
  • Recreatieve vaartuigen van bewoners van Waterfront Zuid of bewoners van de buurt Waterfront betalen bij een abonnement € 76,31 per strekkende meter per jaar.
  • De tarieven zijn vastgesteld volgens de verordening havengeld.

  • Per dag betaalt u € 1,70 per meter bootlengte (met een minimum van € 4 per vaartuig per dag).
  • Voor beroepsvaartuigen gelden andere tarieven. Meer informatie leest u op havengeld Zeewolde 2024.