Onroerendezaakbelasting (OZB)

  • U betaalt jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.
  • U betaalt geen OZB als u een woning huurt.
  • U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  • De gemeente gaat uit van de eigendomssituatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt.
  • Verkoopt u op 2 januari of later uw woning of bedrijfspand, dan betaalt u toch belasting voor het hele jaar.
  • Bij de verkoop verrekent de notaris dit meestal met de koper.
  • Bij beĆ«indiging van gebruik van het bedrijfspand op 2 januari of later betaalt u toch belasting voor het hele jaar. 

Soort Tarief (2024)
Gebruiker niet-woning 0,2851%
Eigenaar woning 0,1358%
Eigenaar niet-woning 0,3572%

Tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2024.

Soort Tarief (2024)
Eigenaar woning 0,09173%
Eigenaar niet-woning 0,25868%
Gebruiker niet-woning 0,20767%

Soort Tarief (2024)
Eigenaar woning 0,1384%
Eigenaar niet-woning 0,2476%
Gebruiker niet-woning 0,1968%

De tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Zeewolde 2024.