Reclamebelasting

 • Als u of uw organisatie reclame maakt in de openbare ruimte, krijgt u een aanslag voor reclamebelasting.
 • U maakt reclame als er een boodschap (in letters, cijfers, tekens, symbolen, kenmerkende kleuren en dergelijke) of een reclamevoorwerp zichtbaar is vanaf de openbare weg.
 • U betaalt reclamebelasting in Ermelo en Harderwijk, niet in de Zeewolde. 

 • De aanslag reclamebelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde van het object waar reclame is aangebracht of geplaatst in het gebied dat door de gemeente is vastgesteld.
 • De opbrengst gaat naar de ondernemersvereniging Ermelo (OVE).
 • Het tarief is € 0,83 per € 1.000 WOZ-waarde (met een minimum van € 300 en een maximum van € 600).
 • Kijk voor meer informatie over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand op de pagina WOZ-waarde opvragen.
 • Tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2024.

 • De reclamebelasting geldt per vestiging waar reclame is aangebracht of geplaatst.
 • Het tarief per vestiging is € 128,16.
 • Gaat het om meerdere gebouwen of bouwwerken van een organisatie die direct naast of boven elkaar liggen en die u voor 1 doel gebruikt, dan rekenen we dit als 1 vestiging.
 • Tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2024.