Verandering doorgeven bijstand

 • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie op tijd moet doorgeven. 
 • Veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie moet u binnen 1 week doorgeven.
 • Als u een verandering niet, te laat of verkeerde informatie doorgeeft dan kunt u een boete krijgen en kan de gemeente uw uitkering stopzetten.
 • We geven een overzicht van de situaties waarin u in ieder geval een verandering aan ons moet doorgeven.
 • Twijfelt u of u een verandering die hier niet tussen staat moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.
Verandering doorgeven

 • U of uw partner gaat werken of stopt met werken
 • U of uw partner gaat meer of minder uren werken
 • U of uw partner gaat vrijwilligerswerk doen
 • Uw inwonend kind vanaf 21 jaar of ouder heeft inkomsten

 • U of uw partner gaat een opleiding volgen of stopt met een opleiding
 • Uw meerderjarige kind gaat een opleiding volgen of stopt met een opleiding of studie
 • De studiefinanciering van uw kind of andere medebewoner van 21 jaar of ouder begint of eindigt

 • U hebt een nieuw telefoonnummer of e-mailadres
 • U hebt een ander of nieuw bankrekeningnummer (IBAN)
 • Uw naam is gewijzigd

 • U hebt andere inkomsten (denk hierbij ook aan inkomsten vanuit (sociale) verzekeringen zoals WW/ZW/WIA)
 • U ontvangt binnenkort AOW
 • U hebt een erfenis of schenking/gift gekregen of hebt een loterij gewonnen

 • U gaat trouwen en gaat samenwonen
 • U woont al samen en gaat nu trouwen of hebt een samenlevingscontract opgesteld
 • U gaat trouwen en gaat niet samenwonen
 • U gaat scheiden
 • U of uw partner gaat bij iemand anders wonen
 • Er komt iemand bij u wonen
 • U krijgt een kind
 • Uw kind wordt 21 jaar
 • Uw jongste kind wordt 18 jaar
 • Uw partner, gezinslid of huisgenoot is overleden
 • Uw inwonend kind gaat verhuizen
 • U of uw partner wordt opgenomen in een ziekenhuis/inrichting
 • U of uw partner gaat in detentie
 • U of uw partner gaat verhuizen (eventueel naar het buitenland)

 • Als u een uitkering hebt, mag u een aantal weken per jaar op vakantie. U mag per kalenderjaar 28 dagen op vakantie met behoud van uw uitkering. Als u langer op vakantie gaat. wordt u mogelijk gekort op uw uitkering. U hoeft uw vakantiedagen niet in 1 keer op te nemen, u mag dit spreiden.
 • Als u op vakantie gaat in het binnenland of naar het buitenland moet u dit doorgeven. 

Gaat u naar het buitenland voor:

 • Familiebezoek
 • Begrafenis
 • Bruiloft
 • Bezoek aan een arts

Dan moet u dit ook doorgeven. U mag maximaal 28 dagen naar het buitenland met behoud van uitkering. 

Welke boete kunt u krijgen?

 • Als u de verkeerde informatie hebt doorgegeven, kunt u een boete krijgen. 
 • Geld dat u te veel hebt ontvangen, moet u terugbetalen.
 • Daar kunt u een boete krijgen van 25%, 50%, 75%, of 100% van het bedrag dat u zonder goede reden hebt ontvangen. U krijgt een boete van 100% als u bewust verkeerde informatie doorgaf. 
 • Bij herhaling kunnen we een hogere boete opleggen (150% van het bedrag dat u zonder goede reden ontvangen hebt).