Verandering doorgeven bijstand

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie op tijd moet doorgeven. 
  • Veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie moet u binnen 1 week doorgeven.
  • Als u een verandering niet, te laat of verkeerde informatie doorgeeft dan kunt u een boete krijgen en kan de gemeente uw uitkering stopzetten.
  • We geven een overzicht van de situaties waarin u in ieder geval een verandering aan ons moet doorgeven.
  • Twijfelt u of u een verandering die hier niet tussen staat moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.
Verandering doorgeven

Welke boete kunt u krijgen?

  • Als u de verkeerde informatie hebt doorgegeven, kunt u een boete krijgen. 
  • Geld dat u te veel hebt ontvangen, moet u terugbetalen.
  • Daar kunt u een boete krijgen van 25%, 50%, 75%, of 100% van het bedrag dat u zonder goede reden hebt ontvangen. U krijgt een boete van 100% als u bewust verkeerde informatie doorgaf. 
  • Bij herhaling kunnen we een hogere boete opleggen (150% van het bedrag dat u zonder goede reden ontvangen hebt).