Verandering doorgeven bijstand

 • Als u (bijzondere) bijstand ontvangt, bent u verplicht veranderingen door te geven. 
 • Veranderingen moet u binnen 14 dagen doorgeven.
 • Geeft u veranderingen niet of niet op tijd aan ons door? Dan moet u de teveel ontvangen bijstand terug betalen, kunnen wij een boete geven of wordt in het ergste geval de bijstand stop gezet. 
 • Twijfelt u of u een verandering die hier niet tussen staat moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.
Verandering doorgeven

 • U of uw partner gaat werken of stopt met werken
 • U of uw partner gaat meer of minder uren werken
 • U of uw partner gaat vrijwilligerswerk doen
 • Uw inwonend kind vanaf 27 jaar of ouder heeft inkomsten

 • U of uw partner gaat een opleiding volgen of stopt met een opleiding
 • Uw meerderjarige kind gaat een opleiding volgen of stopt met een opleiding of studie
 • De studiefinanciering van uw kind of andere medebewoner van 21 jaar of ouder begint of eindigt

 • U hebt een nieuw telefoonnummer of e-mailadres
 • U hebt een ander of nieuw bankrekeningnummer (IBAN)
 • Uw naam is gewijzigd

 • U hebt andere inkomsten (denk hierbij ook aan inkomsten vanuit (sociale) verzekeringen zoals WW/ZW/WIA)
 • U ontvangt binnenkort AOW
 • U hebt een erfenis of schenking/gift gekregen of hebt een loterij gewonnen

 • U gaat trouwen en gaat samenwonen
 • U woont al samen en gaat nu trouwen of hebt een samenlevingscontract opgesteld
 • U gaat trouwen en gaat niet samenwonen
 • U gaat scheiden
 • U of uw partner gaat bij iemand anders wonen
 • Er komt iemand bij u wonen
 • U krijgt een kind
 • Uw kind wordt 27 jaar
 • Uw jongste kind wordt 18 jaar
 • Uw partner, gezinslid of huisgenoot is overleden
 • Uw inwonend kind gaat verhuizen
 • U of uw partner wordt opgenomen in een ziekenhuis/inrichting
 • U of uw partner gaat in detentie
 • U of uw partner gaat verhuizen (eventueel naar het buitenland)

 • Als u een uitkering hebt, mag u tijdelijk ergens anders in Nederland verblijven zolang u zich aan de regels van de uitkering houdt. 
 • Het verblijf elders dient u twee weken van te voren door te geven. Het mag namelijk niet in de weg staan voor de afspraken die wij met u hebben gemaakt in verband met werk.

Gaat u naar het buitenland voor:

 • Familiebezoek
 • Begrafenis
 • Bruiloft
 • Bezoek aan een arts
 • Vakantie
 • of om andere redenen

Dan moet u dit minimaal twee weken van te voren aanvragen. Wij moeten hier officieel toestemming voor geven. U mag maximaal 28 dagen naar het buitenland met behoud van uw uitkering. Het mag namelijk niet in de weg staan voor de afspraken die wij met u hebben gemaakt in verband met werk.

Welke boete kunt u krijgen?

 • Als u de verkeerde informatie hebt doorgegeven, of informatie niet heeft doorgegeven, dan kunt u een boete krijgen. 
 • Geld dat u te veel heeft ontvangen, moet u terugbetalen.