Regels als u een uitkering ontvangt

 • Bij het krijgen van een uitkering horen ook regels. U moet zich aan deze regels houden, anders heeft dat gevolgen voor uw uitkering.
 • Alle gegevens en gevolgen die gevolgen kunnen hebben voor uw recht op een uitkering, moet u aan ons doorgeven. Zoals informatie over uw woonsituatie, eigen geld van inkomsten.
 • Lever alle informatie op tijd aan. Als we een onderzoek instellen, moet u meewerken.

 • U komt op tijd op afspraken. 
 • Afspraken met UWV, de gemeente en de bedrijven, die de gemeente inhuurt om u weer aan werk te helpen, komt u altijd na.
 • U gedraagt ​​zich netjes bij uw afspraken met medewerkers van Meerinzicht.
 • U bent bereikbaar voor Meerinzicht via telefoon, e-mail en / of post.
 • U moet goed Nederlands spreken, schrijven, lezen en begrijpen. Als dat niet zo is, moet u uw best doen om beter Nederlands te leren.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie moet door geven. Als u dat niet doet, kan het zo zijn dat u geld krijgt wat u achteraf moet terugbetalen. De gemeente kan uw uitkering ook stopzetten. Daarnaast kunt u nog een boete krijgen.

U moet dan ook alle veranderingen in uw situatie doorgeven.

 • Wij kunnen als u een uitkering aanvraagt of ontvangt bij u thuis komen controleren of uw gegevens kloppen. We controleren de volgende gegevens:
  • Thuissituatie: woont u op het adres dat u hebt opgegeven, woont u alleen of samen met anderen?
  • Inkomen: hebt u naast de uitkering nog andere inkomsten?
  • Vermogen: hebt u bezittingen die veel geld waard zijn?
 • We komen zonder afspraak langs. Als u niet thuis bent, komen we later nog een keer terug. Het kan ook zijn dat u een oproep krijgt om naar ons te komen. U moet dan een aantal gegevens meenemen.
 • Als u het huisbezoek weigert, kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen dan niet controleren of uw gegevens kloppen en of u (nog) recht hebt op een uitkering. Bij een vermoeden van fraude kunnen wij uw aanvraag weigeren of uw uitkering stoppen.

De medewerkers legitimeren zich met een pasje. Daarop staat ook hun functie: medewerker handhaving en toezicht.

 • U solliciteert zo vaak mogelijk.
 • U staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV.
 • Werk dat u aangeboden krijgt en aankunt, moet u aannemen.
 • U geeft door aan uw klantmanager of u werkt of geld verdient. Ook deeltijd,- en vrijwilligerswerk moet u opgeven.
 • Als u een traject volgt van de gemeente moet u dat blijven volgen, totdat uw klantmanager anders bepaalt.

 • Als u een uitkering hebt, mag u een aantal weken per jaar op vakantie. 
 • U mag per kalenderjaar 28 dagen op vakantie met behoud van uw uitkering. U hoeft uw vakantiedagen niet in 1 keer op te nemen, u mag dit spreiden. 
 • Als u langer op vakantie gaat, krijgt u mogelijk minder uitkering. 

 • Als u ziek bent, meldt u dat bij uw klantmanager (en als u een traject volgt ook aan de projectmanager).
 • Als we door een keuringsarts willen laten onderzoeken wat uw arbeidsmogelijkheden zijn, dan werkt u aan dat onderzoek mee.
 • Als de keuringsarts informatie wil opvragen bij uw behandelend arts, dan geeft u daarvoor toestemming.