Regels als u een uitkering ontvangt

 • Bij het krijgen van een uitkering horen ook regels. U moet zich aan deze regels houden, anders heeft dat gevolgen voor uw uitkering.
 • Alle veranderingen die gevolgen kunnen hebben op uw recht op een uitkering moet u binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Zoals informatie over uw woonsituatie of inkomsten.
 • Lever alle informatie op tijd aan. Als we een onderzoek instellen, moet u meewerken.

 • Wij verwachten dat u op tijd op uw afspraken komt. 
 • Wij verwachten dat u de afspraken met het UWV, de gemeente en de bedrijven, die de gemeente inhuurt om u weer aan werk te helpen, nakomt.
 • Wij verwachten dat u zich bij uw afspraken met medewerkers van Meerinzicht netjes gedraagt.
 • Wij verwachten dat u bereikbaar bent voor Meerinzicht via telefoon, e-mail en / of post.
 • Wij verwachten dat u goed Nederlands spreekt, schrijft, en begrijpt. Als dat niet zo is, verwachten wij dat u uw best doet om beter Nederlands te leren.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie binnen 14 dagen moet door geven. Als u dat niet doet, kan het zo zijn dat u geld krijgt wat u achteraf moet terugbetalen. De gemeente kan uw uitkering ook stopzetten. Daarnaast kunt u nog een boete krijgen.

U moet dan ook alle veranderingen in uw situatie doorgeven.

U moet meewerken als de gemeente daarom vraagt. De gemeente kan u bijvoorbeeld vragen om gegevens aan te leveren. Of om mee te werken aan een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft. Werkt u niet mee? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen of beëindigen. 

 • U solliciteert zo vaak mogelijk.
 • U staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV.
 • Werk dat u aangeboden krijgt en aankunt, moet u aannemen.
 • U geeft door aan uw klantmanager of u werkt of geld verdient. Ook deeltijd,- en vrijwilligerswerk moet u opgeven.
 • Als u een traject volgt van de gemeente moet u dat blijven volgen, totdat uw klantmanager anders bepaalt.

 • Wanneer er een vermoeden is dat u onjuiste gegevens hebt verstrekt kunnen wij, als u een uitkering aanvraagt of ontvangt, bij u thuis komen. We controleren dan of:
  • U op hetzelfde adres woont als dat u heeft opgegeven
  • Of u alleen woont of samen met anderen
 • We komen zonder afspraak langs. Als u niet thuis bent, komen we later nog een keer terug. Het kan ook zijn dat u een oproep krijgt om naar ons te komen. U moet dan een aantal gegevens meenemen.
 • Als u het huisbezoek weigert, kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen dan niet controleren of uw gegevens kloppen en of u (nog) recht hebt op een uitkering. Bij een vermoeden van fraude kunnen wij uw aanvraag weigeren of uw uitkering stoppen.

De medewerkers legitimeren zich met een pasje. Daarop staat ook hun functie: medewerker handhaving en toezicht.

 • Als u een uitkering hebt, mag u tijdelijk ergens anders in Nederland verblijven zolang u zich aan de regels van de uitkering houdt. 
 • Het verblijf dient u twee weken van te voren door te geven. Het mag namelijk niet in de weg staan voor de afspraken die wij met u hebben gemaakt.

Gaat u naar het buitenland voor:

 • Familiebezoek
 • Begrafenis
 • Bruiloft
 • Bezoek aan een arts
 • Vakantie
 • of om andere redenen

Dan moet u dit minimaal twee weken van te voren aanvragen. Wij moeten hier officieel toestemming voor geven. U mag maximaal 28 dagen naar het buitenland met behoud van uw uitkering. Het mag namelijk niet in de weg staan voor de afspraken die wij met u hebben gemaakt.

 • Als u ziek bent, meldt u dat bij uw klantmanager (en als u een traject volgt ook aan de projectmanager).
 • Als we door een keuringsarts willen laten onderzoeken wat uw arbeidsmogelijkheden zijn, dan werkt u aan dat onderzoek mee.
 • Als de keuringsarts informatie wil opvragen bij uw behandelend arts, dan geeft u daarvoor toestemming.

Hebt u een bijstandsuitkering en krijgt u een gift? Daarbij geldt een zogenoemde vrijlating tot een bepaald bedrag. Dit betekent dat u giften tot in totaal  €1200,- per kalenderjaar mag houden bovenop uw uitkering.

Welke giften moet u aan ons doorgeven?

Alle bijschrijvingen en stortingen moet u doorgeven met het wijzigingsformulier. Dit geldt dus ook voor giften onder de € 1.200,-. Wij kijken dan per situatie of u dit mag houden bovenop uw uitkering.

Bij welke uitkering geldt deze vrijlating tot €1200,-?

Dit is als u een uitkering hebt uit de Participatiewet: een bijstandsuitkering of een Bbz-uitkering