Bijstand en werk zoeken

 • Als u een bijstandsuitkering hebt, moet u zo snel mogelijk uw eigen geld verdienen via werk.
 • U bent verplicht alle soorten werk te accepteren, ook deeltijdwerk / parttimebaan. 
 • Wij kunnen u helpen om betaald werk te vinden. Dit noemen wij re-integratie.
Contact opnemen

Hoe werkt het

 • De klantmanager helpt u bij het zoeken naar werk. Samen met een klantmanager maakt u een plan. Dit heet het ondersteuningsplan. Het doel van het ondersteuningsplan is betaald werk vinden en meedoen in de samenleving.
 • Wij maken afspraken met u hoe vaak u moet solliciteren of welke trainingen u moet volgen. Ook kunnen wij u vragen om testen te doen of aan het werk te gaan terwijl u uw uitkering houdt. 
 • De afspraken, die we met u maken, moet u nakomen. Als u de afspraken niet nakomt, krijgt u mogelijk minder uitkering. 

Ontvangt u een uitkering, maar bent u arbeidsongeschikt dan geldt de arbeidsplicht niet.

 • Als u een uitkering krijgt en een aantal uren per week gaat werken dan halen we het verdiende loon af van uw uitkering. 
 • Soms geldt deze regel niet en hebt u misschien recht op inkomstenvrijlating. Dat betekent dat u een gedeelte van uw inkomsten mag houden naast uw uitkering.
 • U hebt hier recht op als u:
  • Ouder bent dan 27 jaar
  • Niet illegaal hebt gewerkt
  • Uw inkomsten hebt doorgeven
  • Nog niet eerder een inkomstenvrijlating hebt gehad.
 • Meer weten? Neem dan contact met ons op.