Toezicht en kwaliteit Wmo

Als u hulp krijgt, moet de kwaliteit daarvan goed zijn. Daarom wordt er toezicht gehouden op de rechtmatigheid en kwaliteit van de geleverde ondersteuning vanuit de Wmo. Voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voert Meerinzicht de toezicht uit. Daarnaast voert Meerinzicht onderzoek uit naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten.

Het uitvoeren van Wmo toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet Wmo 2015, de verordening en de beleidsregels van de drie gemeenten. De toezichthouder toetst aan de hand van deze eisen of cliĆ«nten goede en passende ondersteuning ontvangen.

Als het gaat om beschermd wonen of maatschappelijke opvang dan kunt u terecht bij GGD NOG en GGD Flevoland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van jeugdhulp.

Er wordt toezicht gehouden op rechtmatigheid van verstrekte Wmo-voorzieningen. Dat wil zeggen dat de toezichthouder controleert of zorgaanbieders en cliƫnten zich aan de afspraken houden.

Het starten van een onderzoek kan verschillende aanleidingen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld een melding of signaal zijn van een inwoner, klantmanager of contractmanager die vindt dat nader onderzoek nodig is. 

Er wordt ook toezicht gehouden op de kwaliteit van de geleverde ondersteuning op grond van de Wmo. De ondersteuning kan geleverd worden door een aanbieder die een contract heeft met de gemeente of door een aanbieder die door een inwoner via het persoonsgebonden budget wordt ingehuurd. 

De toezichthouders doen preventief en signaalgestuurd onderzoek.

De toezichthouder start ook onderzoeken naar aanleiding van meldingen van (gewelds)incidenten en calamiteiten.

Zorgaanbieders melden een calamiteit of (gewelds)incident die te maken heeft met een voorziening bij de juiste instantie.