Eigen bijdrage Wmo

[Eigen bijdrage wmo]

 • Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u maximaal € 20,60 eigen bijdrage per maand. Dit heet het abonnementstarief. Dit is een vast bedrag voor alle voorzieningen die u gebruikt.
 • Meerinzicht meldt de hulp en ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit kantoor regelt de eigen bijdrage voor alle gemeenten en bepaalt de hoogte van het abonnementstarief. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.  
 • U betaalt de eigen bijdrage zo lang u de hulp of een voorziening nodig hebt. 
Bereken uw eigen bijdrage

Dit zijn de voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage geldt als u 18 jaar of ouder bent:

 • Begeleiding individueel regulier en specialistisch
 • Begeleiding in groepsverband regulier
 • Huishoudelijk hulp
 • Kortdurend Verblijf en Respijtzorg
 • Aanpassingen in de woning
 • Woningaanpassingen 
 • Sportvoorziening
 • Woonvoorzieningen
 • Vervoersvoorzieningen
 • Autoaanpassingen
 • Persoonlijke Verzorging Wmo

Dit geldt zowel voor de voorzieningen die de gemeente voor u regelt (zorg in natura) als voor de voorzieningen waarvoor u een persoonsgebonden budget voor ontvangt. 

 • Arbeidsmatige groepsbegeleiding
 • Begeleiding individueel waakvlam
 • Rolstoel (behalve een sportrolstoel)
 • Collectief en regionaal vervoer (voor het collectieve vervoer (regiotaxi) betaalt u de vervoerder een opstap- en ritbijdrage voor de afstand tot 25 kilometer)
 • Voorzieningen jeugdhulp en woningaanpassing voor minderjarigen
 • Maximum bedragen vanuit het pgb, zoals een verhuiskostenvergoeding, autoaanpassing, sportvoorzieningen of sporthulpmiddelen. 

U betaalt ook geen eigen bijdrage als u 

 • Een inkomen hebt dat lager is dan 120% bijstandsnorm. Als u bent aangemeld voor het abonnementstarief dan kunt u een kwijtschelding krijgen.
 • Een partner heeft en één van jullie heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Al een bijdrage betaalt voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

 • Bij het CAKkunt u terecht met vragen over de hoogte van uw eigen bijdrage en het betalen.
 • Bij de gemeente kunt u terecht met alle andere vragen, zoals:
  • Welke ondersteuning kan ik krijgen vanuit de Wmo?
  • Bij welke vormen van ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?
  • Hoe wordt de start- en stopdatum van het abonnementstarief (eigen bijdrage) bepaald?
  • Is er een regeling voor mensen met een laag inkomen? Welke regeling is dat?