Eigen bijdrage Wmo

  • Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u maximaal €19 eigen bijdrage per maand. Dit heet het abonnementstarief. Dit is een vast bedrag voor alle voorzieningen die u gebruikt.
  • Meerinzicht meldt de hulp en ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit kantoor regelt de eigen bijdrage voor alle gemeenten en bepaalt de hoogte van het abonnementstarief. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.  
  • U betaalt de eigen bijdrage zo lang u de hulp of een voorziening nodig hebt. 
Bereken uw eigen bijdrage