Bijstandsnorm

 • Hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen, heet de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
 • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. 
 • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm voor u geldt. Bij deze bedragen is het vakantiegeld meegerekend. 

21 jaar tot AOW-leeftijd

Situatie thuis Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130% Bijstandsnorm 150%
Gehuwd of samenwonend €1.738,02 €1.911,82 €2.085,62 €2.259,43 € 2.607,03
Alleenstaande (ouder) €1.216,62 €1.338,28 €1.459,94 €1.581,61 € 1.824,93
Gehuwde in inrichting €649,23 €714,15 €779,08 €843,99 € 973,85
Alleenstaande (ouder) in inrichting €388,24 €427,06 €465,89 €504,71 € 582,36

Vanaf AOW-leeftijd

Situatie thuis Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130% Bijstandsnorm 150%
Gehuwd of samenwonend €1.843,60 €2.027,96 €2.212,32 €2.396,68 € 2.765,40
Alleenstaande (ouder) €1.357,66 €1.493,43 €1.629,19 €1.764,96 € 2.036,49

Jongeren

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden verschillende normen. Bekijk de normenbrief van de Rijksoverheid voor de verschillende bedragen. Hieronder ziet u een overzicht van een aantal bedragen. Deze bedragen zijn zonder vakantietoeslag.

 • Eigen vermogen is:
  • Het geld op uw bank- en spaarrekeningen van u en uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
  • Contant geld
  • De waarde van uw auto
  • Sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • Een erfenis of geldprijs
  • Giften
  • Beleggingen.
 • Uw maximale vermogen (vermogensgrens) om recht te hebben op een bijstandsuitkering of andere regeling is voor:
  • Gezin, samenwonenden of alleenstaande ouder: € 15.210,00
  • Alleenstaande: € 7.605,00                    
  • Heeft u een koophuis? Dan geldt dat € 64.100,00 van het vermogen dat gebonden is aan de woning is vrijgesteld.

 • Als u met meer personen in uw woning woont, kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm.
 • De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal volwassen personen die in uw woning wonen.
 • Verandert er iets in uw situatie? Geef op tijd uw verandering door.

 • Als u een uitkering krijgt en een aantal uren per week gaat werken dan halen we het verdiende loon af van uw uitkering. 
 • Soms geldt deze regel niet en hebt u misschien recht op inkomstenvrijlating. Dat betekent dat u een gedeelte van uw inkomsten mag houden naast uw uitkering.
 • U hebt hier recht op als u:
  • Ouder bent dan 27 jaar
  • Niet illegaal hebt gewerkt
  • Uw inkomsten hebt doorgeven
  • Nog niet eerder een inkomstenvrijlating hebt gehad.
 • Meer weten? Neem dan contact met ons op.