Bijstandsnorm

 • Hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen, heet de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
 • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. 
 • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm voor u geldt. Bij deze bedragen is het vakantiegeld meegerekend. 

21 jaar tot AOW-leeftijd

Situatie thuis Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend € 1.574,03 €1.731,43 €1.888,84 €2.046,24
Alleenstaande (ouder) € 1.101,82 €1.212,00 €1.322,18 €1.432,37
Gehuwde in inrichting € 621,69 €689,86 €746,03 €808,20
Alleenstaande in inrichting € 382,89 €421,18 €449,47 €497,76

Vanaf AOW-leeftijd

Situatie thuis Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend €1.660,36 €1.826,40 €1.992,43 €2.158,47
Alleenstaande (ouder) €1.225,67 €1.348,24 €1.470,80 €1.593,37

Jongeren

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden verschillende normen. Bekijk de normenbrief van de Rijksoverheid voor de verschillende bedragen. Hieronder ziet u een overzicht van een aantal bedragen. Deze bedragen zijn zonder vakantietoeslag.

 • Eigen vermogen is:
  • Het geld op uw bank- en spaarrekeningen van u en uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
  • Contant geld
  • De waarde van uw auto
  • Sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • Een erfenis of geldprijs
  • Giften
  • Beleggingen.
 • Uw maximale vermogen (vermogensgrens) om recht te hebben op een bijstandsuitkering of andere regeling is voor:
  • Gezin, samenwonenden of alleenstaande ouder: € 13.010
  • Alleenstaande: € 6.505
  • Heeft u een koophuis? Dan geldt dat € 54.900 van het vermogen dat gebonden is aan de woning is vrijgesteld.

 • Als u met meer personen in uw woning woont, kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm.
 • De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal volwassen personen die in uw woning wonen.
 • Verandert er iets in uw situatie? Geef op tijd uw verandering door.

 • Als u een uitkering krijgt en een aantal uren per week gaat werken dan halen we het verdiende loon af van uw uitkering. 
 • Soms geldt deze regel niet en hebt u misschien recht op inkomstenvrijlating. Dat betekent dat u een gedeelte van uw inkomsten mag houden naast uw uitkering.
 • U hebt hier recht op als u:
  • Ouder bent dan 27 jaar
  • Niet illegaal hebt gewerkt
  • Uw inkomsten hebt doorgeven
  • Nog niet eerder een inkomstenvrijlating hebt gehad.
 • Meer weten? Neem dan contact met ons op.