Bijstandsnorm

 • Hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen, heet de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
 • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. 
 • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm voor u geldt. Bij deze bedragen is het vakantiegeld meegerekend. 

21 jaar tot AOW-leeftijd

Situatie thuis Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130% Bijstandsnorm 150%
Gehuwd of samen € 1.834,04 € 2.017,44 € 2.200,85 € 2.384,25 € 2.751,06
Alleenstaande (ouder) € 1.283,83 € 1.412,21 € 1.540,60 € 1.668,98 € 1.925,75
Gehuwde in inrichting € 727,31 € 800,04 € 872,78 € 945,50 € 1090,97
Alleenstaande (ouder) in inrichting € 448,51 € 493,36 € 538,21 € 583,06 € 672,77

Vanaf AOW-leeftijd

Situatie thuis Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130% Bijstandsnorm 150%
Gehuwd of samen € 1.932,32 € 2.125,55 € 2.318,78 € 2.512,02 € 2.898,48
Alleenstaande (ouder) € 1.425,76 € 1.568,34 € 1.710,91 € 1.853,49 € 2.138,64

Maximaal eigen vermogen (vermogensgrens)

 • Eigen vermogen is:
  • Het geld op uw bank- en spaarrekeningen van u en uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
  • Contant geld
  • De waarde van uw voertuig, zoals uw auto, caravan of brommer
  • Sieraden en andere waardevolle bezittingen
  • Een erfenis of geldprijs
  • Giften
  • Beleggingen
  • Crypto
 • Uw maximale vermogen (vermogensgrens) om recht te hebben op een bijstandsuitkering of andere regeling is voor:
  • Gezin, samenwonenden of alleenstaande ouder: € 15.150,00
  • Alleenstaande: € 7.575,00                    
  • Heeft u een koophuis? Dan geldt dat € 63.900,00 van het vermogen dat gebonden is aan de woning is vrijgesteld.

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden verschillende normen. Bekijk de Uitkeringsbedragenvan de Rijksoverheid voor de verschillende bedragen. Hieronder ziet u een overzicht van een aantal bedragen. Deze bedragen zijn zonder vakantietoeslag.

 • Als u een uitkering krijgt en een aantal uren per week gaat werken dan halen we het verdiende loon af van uw uitkering. 
 • Soms geldt deze regel niet en hebt u misschien recht op inkomstenvrijlating. Dat betekent dat u een gedeelte van uw inkomsten mag houden naast uw uitkering.
 • U hebt hier recht op als u:
  • Ouder bent dan 27 jaar
  • Niet illegaal hebt gewerkt
  • Uw inkomsten hebt doorgeven
  • Nog niet eerder een inkomstenvrijlating hebt gehad.
 • Meer weten? Neem dan contact met ons op.  

 • Als u met meer personen in uw woning woont, kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm.
 • De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal volwassen personen die in uw woning wonen.
 • Verandert er iets in uw situatie? Geef op tijd uw verandering door.