Betaaldagen bijstandsuitkering

 • De bijstandsuitkering krijgt u altijd achteraf betaald.
 • Een voorbeeld: uw uitkering voor mei 2023 betalen wij in juni 2023. 

Betaaldagen 2023

 • dinsdag 10 januari
 • vrijdag 10 februari
 • vrijdag 10 maart
 • donderdag 6 april
 • woensdag 10 mei 
 • vrijdag 9 juni + vakantiegeld
 • maandag 10 juli
 • donderdag 10 augustus
 • vrijdag 8 september
 • dinsdag 10 oktober
 • vrijdag 10 november
 • vrijdag 8 december

Het verschilt per bank wanneer uw uitkering op uw rekening staat. Dit is meestal uiterlijk op de 12e van de maand. Is die dag in een weekend? Dan staat uw uitkering voor dat weekend op uw rekening.

 • Als u een bijstandsuitkering hebt, krijgt u ook vakantiegeld.
 • Vakantiegeld krijgt u tegelijk met de bijstandsuitkering van de maand mei. U krijgt deze uitkering in de maand juni op uw rekening.
 • Op uw uitkeringsoverzicht staat welk bedrag aan vakantiegeld per maand wordt gereserveerd. Dit is 5% van uw maanduitkering.

 • U krijgt elk jaar (rond 15 februari) een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt.
 • Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen. 
 • U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. En voor bijvoorbeeld het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen zoals huurtoeslag.