Verlof leerplicht

  • Een jongere is verplicht om elke dag naar school te gaan.
  • Volgens de Leerplichtwet zijn er buiten de schoolvakanties geen extra vrije dagen.
  • In sommige (bijzondere) situaties kan een jongere extra vrij krijgen.

Wanneer kunt u verlof aanvragen?