Verlof leerplicht

 • Een jongere is verplicht om elke dag naar school te gaan.
 • Volgens de Leerplichtwet zijn er buiten de schoolvakanties geen extra vrije dagen.
 • In sommige (bijzondere) situaties kan een jongere extra vrij krijgen.

Wanneer kunt u verlof aanvragen?

Verlof aanvragen

 • Om overbelasting te voorkomen mag een leerling van 5 jaar een aantal uur per week thuisblijven. 
 • Als uw kind 6 jaar is, vervalt dit verlof. De schooldirecteur beslist over dit verlof.

 • Verlof voor een feestdag vanuit een godsdienst of levensovertuiging. Per feestdag kan de school 1 dag verlof geven.
 • De schooldirecteur beslist over dit verlof.

 • Als het voor de ouder/verzorger onmogelijk is om in een schoolvakantie op vakantie te gaan (bijvoorbeeld door seizoensgebonden werk), kunt u bijzonder verlof aanvragen. 
 • U moet via een werkgeversverklaring bewijzen dat er geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
 • U kunt slechts 1 keer per jaar vakantieverlof krijgen, voor maximaal 10 dagen.
 • Vakantieverlof mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar plaatsvinden.
 • De schooldirecteur beslist over dit verlof. Het aanvraagformulier kunt u bij de schooldirecteur opvragen. 

Bent u schooldirecteur en beschikt u niet over de juiste formulieren om een aanvraag voor verlof in behandeling te nemen? Neem dan contact op met Leerlingzaken.