Verzuim leerplicht

  • Als een jongere tussen de 5 en 18 jaar niet op school is zonder een geldige reden heet dit ongeoorloofd verzuim.
  • Er zijn verschillende soorten verzuim. De ouders / verzorgers lopen in alle gevallen gevaar om een proces-verbaal te krijgen. Soms sturen we de leerling naar bureau Halt. Bij een proces-verbaal beslist het Openbaar Ministerie over de zaak.