Bijdrage kosten voor kinderopvang

  • Kunt u de kosten voor de kinderopvang of peuterspeelzaal niet betalen, omdat u een bijstandsuitkering krijgt of een traject naar werk (zoals een inburgeringscursus) volgt?
  • Of lukt het door lichamelijke, psychische of sociale problemen (tijdelijk) niet om voor uw kinderen te zorgen? En hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
  • Dan kunt u een tegemoetkoming van de kinderopvangkosten of van de eigen bijdrage voor de kinderopvang aanvragen. 
Aanvragen