Bijdrage kosten voor kinderopvang (SMI)

 • U heeft lichamelijke, psychische of sociale problemen, waardoor het opvoeden en verzorgen van uw kind moeilijk gaat. 
 • U heeft geen alternatieve mogelijkheden om de zorg voor uw kind te organiseren. 
 • Het is noodzakelijk dat de gemeente u tegemoetkomt in de kosten om uw kind op te vangen.
Inloggen met DigiD Aanvragen bijdrage kinderopvang Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvragen bijdrage kinderopvang

 • Ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en/of kinderen die de basisschoolleeftijd hebben en;
 • U en uw kind staan ingeschreven in de gemeenten Ermelo, Harderwijk of Zeewolde en;
 • U heeft GEEN recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en; 
 • U heeft lichamelijke, psychische of sociale problemen, waardoor u niet of niet volledig voor uw kinderen kunt zorgen en opvang noodzakelijk is.

Alternatieve manieren om opvang van uw kind(eren) te regelen zijn bijvoorbeeld:

 • Opvangmogelijkheden bij onderwijsinstellingen, bij familie of binnen het eigen netwerk.
 • U heeft recht op zorgverlof, betaald of onbetaald ouderschapsverlof 
 • Gratis peuteropvang.
 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

 

Kunt u de opvang van uw kinderen volledig of voor een deel op een andere manier regelen? Dan gaat dat voor op een vergoeding van de gemeente.

 

 • Voor het vaststellen van uw recht is een bewijs van een indicatiestelling voor SMI vereist, waaruit de noodzaak blijkt.
 • De indicatiestelling wordt uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ermelo en Harderwijk, Team Jeugd in de gemeente Zeewolde, of door klantmanagers van Meerinzicht.


Let op: Het is belangrijk om op tijd een verzoek tot indicatiestelling in te dienen bij de indicatiesteller, aangezien elk jaar een nieuwe indicatie vereist is.

 • De ingangsdatum is de datum van de aanvraag, of indien de kosten later ingaan, sluit deze aan op het moment waarop de kosten daadwerkelijk ingaan.  
 • Met terugwerkende kracht toekennen is niet mogelijk, dus zorg ervoor dat u op tijd  een (nieuwe) aanvraag indient. 
 • Een toekenning is altijd geldig tot en met 31 december van het huidige jaar tenzij in uw situatie een eerdere einddatum wordt vastgesteld. Vergeet niet om in november of december een nieuwe aanvraag in te dienen, inclusief een nieuwe indicatiestelling.

 • Vergoeding van het uurtarief voor kinderopvang wordt ieder jaar bepaald aan de hand van de systematiek Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 


Let op: een gedeelte van de kosten zal niet vergoed worden en komt voor uw eigen rekening. Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand om deze kosten te dekken. 

 • De betaling wordt gedaan op basis van declaratie na ontvangst van de factuur van de kinderopvang. 
 • De uitbetaling vindt plaats aan de aanvrager, of indien er een machtiging is afgegeven, wordt het bedrag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie overgemaakt.

Alle gegevens voor het recht en de hoogte van de tegemoetkoming dienen zo spoedig mogelijk aan de gemeente te worden verstrekt. Wijzigingen kunt u doorgeven via bijzonderebijstand@meerinzicht.nl of het wijzigingsformulier. 

Indien u te veel heeft ontvangen of onjuiste informatie heeft verstrekt, bent u verplicht om de te veel ontvangen bedragen terug te betalen.