Bijdrage kosten voor kinderopvang

 • Kunt u de kosten voor de kinderopvang of peuterspeelzaal niet betalen, omdat u een bijstandsuitkering krijgt of een traject naar werk (zoals een inburgeringscursus) volgt?
 • Of lukt het door lichamelijke, psychische of sociale problemen (tijdelijk) niet om voor uw kinderen te zorgen? En hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
 • Dan kunt u een tegemoetkoming van de kinderopvangkosten of van de eigen bijdrage voor de kinderopvang aanvragen. 
Inloggen met DigiD Aanvragen

Als u een bijstandsuitkering ontvangt dan kunt u een tegemoetkoming van de eigen bijdrage aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U krijgt een bijstandsuitkering.
 • U hebt geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • U bent bezig met een traject naar werk, zoals een opleiding, scholing of inburgeringstraject.

Als u lichamelijke, psychische of sociale problemen hebt dan kunt u een vergoeding voor de kinderopvang aanvragen.

Hierbij is het van belang dat:

 • De opvang van uw kind(eren) noodzakelijk is door uw situatie.
 • U hebt geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

 • Offerte van de kinderopvangorganisatie of het contract met de kindopvangorganisatie of de peuterspeelzaal.
 • Jaaropgave of salarisstrook. 
 • Een bewijs dat het door gezondsheidsredenen noodzakelijk is dat uw kinderen naar de kinderopvang gaan. Deze kunt u aanvragen bij een klantmanager van Meerinzicht, het CJG of het consultatiebureau.
 • Machtigingsformulier (pdf, 254 KB)als u ervoor kiest om de tegemoetkoming over te laten maken aan de kinderopvang