Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen en een laag vermogen, die door een bijzondere situatie dringende kosten moeten maken. 
 • De bijstand heeft u nodig om de kosten te betalen en u heeft de kosten nog niet betaald.
 • U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als er geen andere regelingen zijn die deze kosten vergoeden. 
 • Er zijn een aantal veel voorkomende kosten waarvoor u mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen. Staan de kosten die u maakt hier niet tussen? Neem dan telefonisch contact op met meerinzicht om te vragen of u voor deze kosten bijzondere bijstand kunt aanvragen.
Inloggen met DigiD Direct bijzondere bijstand aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bijzondere bijstand voor bewindvoerder
Succesvol:

Op 17 april 2024 zijn we bezig met de afhandeling van aanvragen die ingediend zijn tot en met 21 februari 2024.

Soorten bijzondere bijstand

 • Krijgt u hulp van een bewindvoerder en/of mentor of curator?
 • De kosten voor een bewindvoerder en/of mentor of curator betaalt u zelf. Als u een laag inkomen hebt dan kunt u een vergoeding krijgen voor deze kosten.

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Lees hieronder dan over de  beloning per 1 januari 2024.

De beloning voor bewindvoerders, mentoren en curatoren worden voor 2024 geïndexeerd.

U hoeft niets aan ons door te geven als u:

 • Op dit moment een beloning hanteert, zoals is benoemd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerder en mentoren en u per 1 januari 2024 dezelfde beloning blijft hanteren. Wij passen de beloning automatisch aan naar de nieuwe bedragen.

U geeft wel informatie aan ons door:

 • Als u nu een afwijkende beloning hanteert en / of per 1 januari 2024 gaat hanteren. Wij hebben dan een nota nodig van de nieuwe beloning voorzien van naam en BSN-nummer of naam, geboortedatum en adres.
 • Als u nu geen BTW berekent en u dit per 1 januari 2024 wel gaat doen (of andersom). Wij hebben dan een nota nodig van de nieuwe beloning voorzien van naam en BSN-nummer of naam, geboortedatum en adres.  

Bankkosten 2024

In april 2023 is bekend geworden dat bewindvoerders en curatoren, vanaf 1 januari 2024 per persoon die onder bewind of curatele staat, 1 keer per jaar € 10,00 in rekening mogen brengen voor extra bankkosten. Voor 2024 is nog niet bekend of dit bedrag wijzigt. Als u regelmatig bijzondere bijstand ontvangt, vergoeden wij deze kosten automatisch aan het eind van 2024. U hoeft hiervoor niets in te leveren. U ontvangt hierover geen brief van Meerinzicht.

 • Hebt u hulp nodig bij een juridische vraag of zaak, dan betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage voor rechtsbijstand en soms ook voor griffierecht. Als u deze niet kunt betalen, kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de kosten.
 • Afhankelijk van uw situatie vergoedt Meerinzicht (een deel van) de eigen bijdrage.

 • Als u reiskosten maakt voor het bezoeken van een gezinslid dat opgenomen is in een ziekenhuis, gevangenis of instelling, dan kunt u een aanvraag doen.
 • Scholieren die wonen in de gemeente Zeewolde en naar school gaan in de gemeente Ermelo of de gemeente Harderwijk, kunnen misschien een vergoeding krijgen voor de reiskosten.

Ook voor andere kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan de warme maaltijdvoorziening of dieetkosten.

Bel eerst met Meerinzicht om te kijken of de kosten die u moet maken in aanmerking komen.   

Wat doen wij voor u?

 • Na het invullen van het aanvraagformulier bijzondere bijstand ontvangt u van Meerinzicht een ontvangstbevestiging. Hiervoor hebben wij uw emailadres nodig. Deze vult u in op het aanvraagformulier. 
 • Binnen 8 weken ontvangt u van Meerinzicht een brief waarin de beslissing van uw aanvraag staat.

Overige voorwaarden

 • U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als er geen andere regelingen zijn die de gevraagde kosten vergoeden.

 • U kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor het betalen van rekeningen, boetes, schoolreisjes, schoolboeken of uitjes.

 • Ontvangt u maandelijks bijzondere bijstand en veranderd er iets in uw inkomen of vermogen, uw leefsituatie of gaat u naar het buitenland? U bent verplicht dit door te geven binnen 7 dagen via het wijzigingsformulier

 • Als u een lange tijd van een laag inkomen leeft, komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag en andere regelingen.