Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. U kunt dit geld gebruiken voor dingen die u écht nodig hebt, maar zelf niet kunt betalen. De kosten die u moet maken zijn onverwacht en dringend nodig. 
 • U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als er geen andere regelingen zijn die deze kosten vergoeden. 
 • Wilt u weten of u bijzondere bijstand krijgen voor kosten die niet op deze pagina staan? Neem dan eerst telefonisch contact op met Meerinzicht.
Inloggen met DigiD Direct bijzondere bijstand aanvragen

Soorten vergoedingen

 • Krijgt u hulp van een bewindvoerder en/of mentor of curator?
 • De kosten voor een bewindvoerder en/of mentor of curator betaalt u zelf. Als u een laag inkomen hebt dan kunt u een vergoeding krijgen voor deze kosten.

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Lees hieronder dan over de  beloning per 1 januari 2023.

De beloning voor bewindvoerders, mentoren en curatoren worden voor 2023 niet geïndexeerd.

U hoeft niets aan ons door te geven als u:

 • op dit moment een beloning hanteert, zoals is benoemd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren en u per 1 januari 2023 dezelfde beloning blijft hanteren.

U moet wel informatie aan ons doorgeven:

 • Als u nu een afwijkende beloning hanteert en / of per 1 januari 2023 gaat hanteren, dan levert u per klant een nota in met de nieuwe beloning.
 • Als u nu geen BTW berekent en u dit per 1 januari 2023 wel gaat doen (of andersom), dan levert u per klant een nota in met de nieuwe beloning.

Bankkosten 2023

In april 2022 is bekend geworden dat bewindvoerders en curatoren, vanaf 1 januari 2022 per persoon die onder bewind of curatele staat, 1 keer per jaar € 10,00 in rekening mogen brengen voor extra bankkosten. Voor 2023 is nog niet bekend of dit bedrag wijzigt. Als u regelmatig bijzondere bijstand ontvangt, vergoeden wij deze kosten automatisch aan het eind van 2023. U hoeft hiervoor niets in te leveren. U ontvangt hierover geen brief van Meerinzicht.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

 • Hebt u hulp nodig bij een juridische vraag of zaak, dan betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage voor rechtsbijstand en soms ook voor griffierecht. Als u deze niet kunt betalen, kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de kosten.
 • Afhankelijk van uw situatie vergoedt Meerinzicht (een deel van) de eigen bijdrage.

 • Als u reiskosten maakt voor het bezoeken van een gezinslid dat opgenomen is in een ziekenhuis, gevangenis of instelling, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.
 • De voorwaarden voor het krijgen van een vergoeding vindt u in het aanvraagformulier.
 • Scholieren die wonen in de gemeente Zeewolde en naar school gaan in de gemeente Ermelo of de gemeente Harderwijk, kunnen misschien een vergoeding krijgen voor de reiskosten.

Als u maaltijden thuis laat bezorgen, omdat u (tijdelijk) niet zelf uw warme maaltijd kunt maken, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. 

Wat doen wij voor u?

 • Na het invullen van het aanvraagformulier bijzondere bijstand ontvangt u van Meerinzicht een ontvangstbevestiging. Hiervoor hebben wij uw emailadres nodig. Deze vult u in op het aanvraagformulier. 
 • Binnen 8 weken ontvangt u van Meerinzicht een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd.

Wat kunt u niet aanvragen?

 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of om een nieuwe koelkast of wasmachine aan te schaffen. Voor dit soort kosten moet u sparen of een betalingsregeling treffen.
 • Als u een lange tijd van een laag inkomen leeft, komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.