Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. U kunt dit geld gebruiken voor dingen die u écht nodig hebt, maar zelf niet kunt betalen. De kosten die u moet maken zijn onverwacht en dringen nodig. 
 • U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als er geen andere regelingen zijn die deze kosten vergoeden. 
 • Wilt u weten of u bijzondere bijstand krijgen voor kosten die niet op deze pagina staan? Neem dan eerst telefonisch contact op met Meerinzicht.
Direct bijzondere bijstand aanvragen

Soorten vergoedingen

 • U kunt een vergoeding krijgen als u een aanvullende ziektekostenverzekering en/of tandverzekering hebt.
 • U komt alleen in aanmerking voor deze vergoeding als uw inkomen niet meer dan 120% van de bijstandsnorm bedraagt en uw vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens.
 • De tegemoetkoming is maandelijks € 15. Meerinzicht betaalt deze vergoeding in 1 keer aan u voor het hele jaar. U ontvangt dan € 180.
 • Wist u dat u ook kunt meedoen met de collectieve zorgverzekering via Meerinzicht? Dan krijgt u ook voor de basisverzekering een vergoeding. Als u meedoet met de collectieve zorgverzekering kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor een aanvullende ziektekostenverzekering.

 • Hebt u vanwege psychische of problemen moeite om uw geldzaken op orde te houden en krijgt u daarom hulp van een bewindvoerder? 
 • De kosten voor een bewindvoerder betaalt u zelf. Als u een laag inkomen hebt dan kunt u een vergoeding krijgen voor deze kosten.

Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Lees hieronder dan over de  beloning per 1 januari 2022.

U hoeft niets aan ons door te geven als u:

 • op dit moment een beloning hanteert, zoals is benoemd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren en u per 1 januari 2022 de nieuwe beloning gaat hanteren.

Wij zorgen ervoor dat de bijzondere bijstand wordt aangepast (zowel exclusief als inclusief BTW). 

U moet wel informatie aan ons doorgeven:

 • Als u nu een afwijkende beloning hanteert en / of per 1 januari 2022 gaat hanteren, dan levert u per klant een nota in met de nieuwe beloning.
 • Als u nu geen BTW berekent en u dit per 1 januari 2022 wel gaat doen (of andersom), dan levert u per klant een nota in met de nieuwe beloning.

Wij verzoeken u om de betaling van januari 2022 (betaling 2e week van februari 2022) goed te controleren.

Bankkosten

In april 2022 is bekend geworden dat bewindvoerders en curatoren, vanaf 1 januari 2022 per persoon die onder bewind of curatele staat, 1 keer per jaar € 10,00 in rekening mogen brengen voor extra bankkosten. Als u regelmatig bijzondere bijstand ontvangt, vergoeden wij deze kosten automatisch. U hoeft hiervoor niets in te leveren. U ontvangt hierover geen brief van Meerinzicht.

Voor 2022 mogen wij een hoger bedrag bijzondere bijstand voor bankkosten aan u uitbetalen dan wij tot nu toe hebben uitbetaald. U ontvangt daarom nog een nabetaling van € 4,00 per persoon die onder bewind of curatele staat. Deze nabetaling doen wij rond 10 juni 2022. 

 • Hebt u hulp nodig bij een juridische vraag of zaak, dan betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage voor rechtsbijstand en soms ook voor griffierecht. Als u deze niet kunt betalen, kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de kosten.
 • Afhankelijk van uw situatie vergoedt Meerinzicht (een deel van) de eigen bijdrage.

 • Als u reiskosten maakt voor het bezoeken van een gezinslid dat opgenomen is in een ziekenhuis, gevangenis of instelling, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.
 • De voorwaarden voor het krijgen van een vergoeding vindt u in het aanvraagformulier.
 • Scholieren die wonen in de gemeente Zeewolde en naar school gaan in de gemeente Ermelo of de gemeente Harderwijk, kunnen misschien een vergoeding krijgen voor de reiskosten.

 • Laat u maaltijden thuis bezorgen omdat u (tijdelijk) niet zelf uw warme kunt maaltijd maken?
 • Voor de kosten kunt u een vergoeding krijgen.

Wat doen wij voor u?

 • Na het invullen van het aanvraagformulier bijzondere bijstand ontvangt u van Meerinzicht geen ontvangstbevestiging.
 • Binnen 8 weken ontvangt u van Meerinzicht een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd.

Wat kunt u niet aanvragen?

 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen om bijvoorbeeld rekeningen te betalen of om een nieuwe koelkast of wasmachine aan te schaffen. Voor dit soort kosten moet u sparen of een betalingsregeling treffen.
 • Als u een lange tijd van een laag inkomen leeft, komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.