Bijzondere bijstand

  • Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. U kunt dit geld gebruiken voor dingen die u écht nodig hebt, maar zelf niet kunt betalen. De kosten die u moet maken zijn onverwacht en dringen nodig. 
  • U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als er geen andere regelingen zijn die deze kosten vergoeden. 
  • Wilt u weten of u bijzondere bijstand krijgen voor kosten die niet op deze pagina staan? Neem dan eerst telefonisch contact op met Meerinzicht.
Direct bijzondere bijstand aanvragen

Soorten vergoedingen