Individuele inkomenstoeslag

  • Individuele inkomenstoeslag is extra geld voor mensen die een lange tijd een laag inkomen hebben.  
  • De inkomenstoeslag is vrij te besteden. U kunt het gebruiken voor het betalen van uw rekeningen of voor andere grote uitgaven als een nieuwe koelkast of wasmachine.
  • Als u een bijstandsuitkering krijgt en u voldoet mogelijk aan de voorwaarden van deze regeling, dan krijgt u in januari een brief zodat u snel en gemakkelijk een nieuwe aanvraag kunt doen.  
  • U kunt de inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

De termijn voor afhandeling van uw aanvraag is 8 weken. 

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag fin. bijdrage bewindervoerders

Met deze aanvraag kunt u ook de Maatschappelijke bijdrageregeling, de tegemoetkoming chronisch zieken en de vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen.

U komt misschien in aanmerking voor deze regeling als u:

  • Ouder dan 21 jaar bent, maar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.
  • Een lager inkomen had dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm in de afgelopen 3 jaar (als u in Zeewolde woont) of 2 jaar (als u in Ermelo of Harderwijk woont).
  • Minder eigen geld en/of vermogen hebt dan de vermogensgrens.
  • Niet via werk een hoger inkomen kunt krijgen.
  • Geen recht had op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren in de afgelopen 3 jaar (voor inwoners Zeewolde) of 2 jaar (voor inwoners Ermelo en Harderwijk) .
  • Geen maatregel hebt gehad van 40% of meer voor het schenden van de arbeidsverplichting in de afgelopen 3 jaar (voor inwoners Zeewolde) of  2 jaar (voor inwoners Ermelo en Harderwijk).

Gezinssamenstelling Bijdrage Ermelo Bijdrage Harderwijk Bijdrage Zeewolde
Alleenstaande (ouder) € 470 € 523 € 470
Gehuwden € 630 €700 € 630