Individuele inkomenstoeslag

  • Individuele inkomenstoeslag is extra geld voor mensen die een lange tijd een laag inkomen hebben.  
  • De inkomenstoeslag is vrij te besteden. U kunt het gebruiken voor het betalen van uw rekeningen of voor andere grote uitgaven als een nieuwe koelkast of wasmachine.
  • Als u een bijstandsuitkering krijgt en u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling, dan krijgt u in januari vanzelf de betaling. Wij sturen begin januari een brief. U hoeft geen aanvraag te doen.   
  • U kunt de inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

De termijn voor afhandeling van uw aanvraag is 8 weken. 

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag fin. bijdrage bewindervoerders
Succesvol:

Vandaag (17-04) zijn we bezig met het beoordelen van de aanvragen tot en met 19 februari 2024. 

Met deze aanvraag kunt u ook de Maatschappelijke bijdrageregeling, de tegemoetkoming chronisch zieken en de vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen.

U komt misschien in aanmerking voor deze regeling als u:

  • Ouder dan 21 jaar bent, maar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt.
  • In de afgelopen twee jaar een lager inkomen had dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Minder eigen geld en/of vermogen hebt dan de vermogensgrens.
  • Niet via werk een hoger inkomen kunt krijgen.
  • In de afgelopen twee jaar geen recht had op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.
  • In de afgelopen twee jaar geen maatregel hebt gehad van 40% of meer voor het schenden van de arbeidsverplichting.

Gezinssamenstelling Bijdrage Ermelo Bijdrage Harderwijk Bijdrage Zeewolde
Alleenstaande (ouder) € 541 € 541 € 541
Gehuwden € 724 €724 € 724