Zorgverzekering voor minima

 • Als u een laag inkomen hebt kunt u meedoen aan de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis.
 • U betaalt maandelijks €15 minder voor uw verzekering, omdat de gemeente dit betaalt.  
 • Wel betaalt u zelf het eigen risico.

Nodig

Aanvragen

Als u in de gemeente Ermelo, Harderwijk, of Zeewolde woont dan geldt:

 • Als u vanaf januari wilt meedoen met de collectieve zorgverzekering dan moet u de aanvraag voor 20 december 2021 opsturen. 
 • Wilt u gedurende het jaar meedoen met de collectieve zorgverzekering als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis.
 • Uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm bedraagt en uw vermogen is lager dan de vermogensgrens. Zilveren Kruis beoordeeld vervolgens of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering.

 • De bedragen van de collectieve zorgverzekering vindt u op www.gezondverzekerd.nl.
 • Op deze website kunt u ook zien welke pakketkeuzes er mogelijk zijn. 
 • Het eigen risico wordt niet gedekt. Maakt u daar gebruik van dan zijn deze kosten dus voor uw rekening.

Woont u in Harderwijk? Dan geldt het volgende voor de betaling:

 • U krijgt een korting van 2% op de basisverzekering.
 • Als u deelneemt aan de collectieve zorgverzekering én u ontvangt een bijstandsuitkering dan betaalt u de premie van uw uitkering.