Zorgverzekering voor minima

 • Uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm bedraagt en uw vermogen is lager dan de vermogensgrens.
 • U kunt dan kiezen tussen 2 opties:
  1. U kunt meedoen aan de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis.
  2. Of u kiest voor een andere zorgverzekering. U kunt maandelijks € 15,- korting krijgen op uw aanvullende verzekering.
 • De bedragen en de pakketkeuzes van de collectieve zorgverzekering staan op www.gezondverzekerd.nl.
 • Het eigen risico wordt niet gedekt. Maakt u daar gebruik van, dan zijn deze kosten dus voor uw rekening.

Collectieve zorgverzekering aanvragen

 • U betaalt maandelijks € 15 minder voor uw verzekering, omdat de gemeente dit betaalt. U betaalt zelf het eigen risico.
 • U krijgt de korting op de aanvullende verzekering.
 • Vraag de collectieve zorgverzekering voor 20 december via Meerinzicht aan. Hoe eerder u de aanvraag doet, hoe sneller we uw verzekering kunnen omzetten.
 • Bent u nog niet verzekerd of kortgeleden 18 jaar geworden? Dan kunt u deze het hele jaar door aanvragen.
 • Zilveren Kruis beoordeelt of u gebruik kunt maken van de zorgverzekering.
 • Wilt u in de loop van het het jaar meedoen met de collectieve zorgverzekering? Dan moet u verzekerd zijn bij Zilveren Kruis.
 • Bent u al verzekerd bij een andere maatschappij dan kunnen wij uw verzekering na 20 december niet meer omzetten. 

Andere zorgverzekering

 • U kunt een vergoeding krijgen als u een aanvullende ziektekostenverzekering en/of tandverzekering hebt. Dit is de regeling tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering
 • De tegemoetkoming is maandelijks € 15. Meerinzicht betaalt deze vergoeding in 1 keer aan u voor het hele jaar. U ontvangt dan € 180.
Inloggen met DigiD Tegemoetkoming aanvragen