Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering

  • Wij vinden het belangrijk dat u aanvullend verzekerd bent.
  • Heeft u een laag inkomen? Dan vraagt u voor de aanvullende ziektekostenverzekering een bijdrage aan.
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag fin. bijdrage bewindvoerders
Succesvol:

Vandaag (15-05) zijn we bezig met het afhandelen van aanvragen tot en met 28 maart 2024. 

Met dit aanvraagformulier kunt u ook een aanvraag doen voor de maatschappelijke bijdrageregeling, de tegemoetkoming chronisch zieken en de individuele inkomenstoeslag.

U komt mogelijk in aanmerking voor de bijdrage als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • een aanvullende verzekering heeft (wij vragen u een kopie van de zorgpolis mee te sturen met de aanvraag);
  • uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm;
  • niet meer eigen geld en/of vermogen bezit dan de vermogensgrens.

U komt niet in aanmerking als u een collectieve aanvullende verzekering heeft via de gemeente. 

U kunt €15,- per maand ontvangen. 

Wanneer u in 2024 een aanvraag doet voor het jaar 2023 dan ontvangt u vanaf de aanvraagdatum tot aan 31 december 2023 €15,- per maand. Bijvoorbeeld: U doet op 23 september 2024 een aanvraag voor 2023. U krijgt dan van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023 €15,- per maand. 

Wanneer u een aanvraag doet voor het jaar 2024 dan ontvangt u van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 €15,- per maand.