Vergoeding voor sport, cultuur of school

 • Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind(eren) mee kunnen doen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. Als u een laag inkomen hebt dan kunt hiervoor een extra bijdrage aanvragen. Dit noemen we de maatschappelijke bijdrageregeling. U kunt deze voor uzelf aanvragen en voor uw kind(eren).
 • Als u een bijstandsuitkering krijgt en u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling, dan krijgt u in januari een brief zodat u snel en gemakkelijk een nieuwe aanvraag kunt doen.
 • Wilt u een aanvraag voor 2023 doen? Dan moet u deze voor 1 februari 2024 indienen.
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag fin. bijdrage bewindvoerders
Succesvol:

Vandaag (15-05) zijn we bezig met het afhandelen van aanvragen tot en met 28 maart 2024. 

Met deze aanvraag kunt u ook de Individuele inkomenstoeslag, de tegemoetkoming voor chronisch zieken en de vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen.

U komt mogelijk in aanmerking voor de bijdrage als u:

Vraagt u het voor uw kind aan, dan gelden deze voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 18 jaar
 • Als u in de gemeente Harderwijk woont: uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm
 • Als u in de gemeente Zeewolde woont: uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm
 • Als u in de gemeente Ermelo woont: uw inkomen lager is dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens.

Studenten en bewoners van een instelling/inrichting kunnen niet meedoen aan deze regeling.

Lidmaatschap

 • Bibliotheek
 • Computerclub
 • Filmkring
 • Fotoclub
 • Gehandicaptenorganisatie
 • Kunstkring
 • Literaire kring
 • Marokkaanse vereniging
 • Muziekvereniging
 • Ouderenbond
 • Patiëntenvereniging
 • Scouting
 • Sportvereniging
 • Toneelvereniging
 • Turkse vereniging
 • Zangvereniging

Lessen

 • Dansles
 • Tennisles
 • Zwemles

School

 • Schoolreis
 • Ouderbijdrage

Cursussen

 • Cultuurkust
 • Muziekschool
 • Volksuniversiteit

Abonnement

 • Internetaansluiting
 • Krant
 • Telefoon
 • Tijdschrift

En ook

 • Attributen voor activiteiten
 • Sportkleding

U krijgt geen vergoeding voor bijkomende kosten zoals reiskosten of eten en drinken.

Leeftijd Gemeente Ermelo Gemeenten Harderwijk en Zeewolde
Kind 0 t/m 4 jaar € 90 € 90
Kind 5 t/m 11 jaar € 180 € 90
Kind 12 t/m 17 jaar € 360 € 180
Volwassene 18 jaar en ouder € 180 € 180

Kinderen die voortgezet onderwijs (VO) volgen, kunnen ook een jaarlijkse bijdrage krijgen.

 • In Harderwijk en Zeewolde kunt u jaarlijks € 200 per kind krijgen. 
 • Voor de gemeente Ermelo kunt u jaarlijks € 250 per kind krijgen.

 • Op het aanvraagformulier geeft u aan voor welke kosten u de bijdrage gaat gebruiken.
 • U moet het geld hier ook echt voor gebruiken. We kunnen u vragen om hierover informatie zoals betaalbewijzen aan te leveren. Zo controleren we of u de bedragen aan de aangegeven zaken besteed. Met die informatie laat u aan ons zien waarvoor u het geld heeft gebruikt. Het is daarom belangrijk dat u deze informatie bewaart tot 6 maanden na uw aanvraag. 
 • Als achteraf blijkt dat u het geld niet heeft gebruikt waarvoor het bedoeld was, bestaat de kans dat u een volgende keer niet meer mee mag doen met de regeling of dat u het geld moet terugbetalen.