Tegemoetkoming voor zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

 • Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Hierdoor maakt u misschien elk jaar extra kosten.
 • Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u een extra vergoeding van € 385 voor uw zorgkosten aanvragen.
 • U kunt dit elk jaar doen. Voor het kalenderjaar 2023 moet u de vergoeding vóór 1 juli 2024 aanvragen.

De termijn voor afhandeling van uw aanvraag is 8 weken. Door drukte kan het zijn dat het iets langer duurt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Inloggen met DigiD Aanvraag financiële bijdrage Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvraag fin. bijdrage bewindvoerders
Succesvol:

Vandaag (15-05) zijn we bezig met het afhandelen van aanvragen tot en met 28 maart 2024. 

Met deze aanvraag kunt u ook een aanvraag doen voor de maatschappelijke bijdrageregeling, de aanvullende ziektekostenverzekering en de individuele inkomenstoeslag

Voor wie is het?

U komt in aanmerking voor de vergoeding als u voldoet aan drie voorwaarden:

 • U woont op 1 januari van het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt in de gemeente Ermelo, Harderwijk of Zeewolde.
 • Uw inkomen is niet meer dan 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen is onder de vermogensgrens.
 • In de 3 jaren voor uw aanvraag hebt u het eigen risico van uw zorgverzekering volledig opgemaakt/verbruikt. Als u 19 of 20 jaar bent, dan moet u het verbruik van 1 of 2 van de voorgaande jaren van het eigen risico van uw zorgverzekering volledig hebben opgemaakt.

Bent u gehuwd of samenwonend en hebt u allebei een chronische ziekte en/of beperking? Dan moet u allebei een eigen aanvraag indienen.

Woont u in Ermelo?

Dan zijn er twee verschillende manieren waardoor u mogelijk recht hebt op de vergoeding. 

 1. U voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden of 
 2. Voor u  geldt minimaal 1 van de onderstaande situaties:
  • U ontvangt een uitkering WIA, Wajong, WAZ en/of WAO op basis van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid.
  • U hebt een Wmo-indicatie, indien van toepassing, voor een periode voor 12 maanden of langer.
  • U hebt een indicatie persoonlijke verzorging volgens de Zorgverzekeringswet.
  • U hebt een diabetespaspoort.
  • U hebt een geldige gehandicaptenparkeerkaart.
  • U ontvangt minimaal 2 keer kinderbijslag van de SVB vanwege thuiswonende gehandicapte kinderen.