Wijzigingen in het beleid van werk en inkomen

 • Vanaf 1 september zijn de beleidsregels Participatiewet aangepast. Hierdoor is de bijzondere bijstand op een paar onderwerpen ook veranderd.
 • Ontvangt u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand? Hieronder leest u wat de belangrijkste aanpassingen per 1 september 2023 zijn.
 • Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

Ik doe een nieuwe aanvraag

Doet u een nieuwe aanvraag voor bijzondere bijstand na 1 september? Dan zijn de nieuwe regels van toepassing op de aanvraag vanaf september. 

Heeft u een aanvraag gedaan vóór 1 september? Dan zijn de oude regels van toepassing op uw aanvraag, tenzij de nieuwe regels voordeliger zijn voor u. 

Ik ontvang al bijzondere bijstand

Heeft u een vergoeding voor bijzondere bijstand voor maandelijkse kosten die door gaat na 1 september? Bijvoorbeeld een vergoeding voor bewindvoering, maaltijdvoorziening of reiskosten? De oude regels zijn dan nog geldig op uw vergoeding totdat de draagkrachtperiode afloopt. De nieuwe regels zijn geldig bij een nieuwe aanvraag of een verlenging.

De aanvraagperiode voor kosten is maximaal 3 maanden. Dit betekent dat u tot drie maanden nadat de kosten zijn gemaakt een aanvraag kunt doen. Kosten die ouder zijn dan drie maanden worden niet vergoed. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk een aanvraag doet. 

Voorbeeld: U gaat kosten maken voor juridische bijstand en u kunt de kosten niet betalen. U meldt zo snel mogelijk dat deze kosten gemaakt gaan worden. Uiterlijk 3 maanden nadat de kosten zijn opgetreden, doet u een aanvraag. 

Weet u al dat u kosten gaat maken en wilt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan ook contact met ons op. 

 

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen en een laag vermogen, die door een bijzondere situatie dringende kosten moeten maken. Vanaf 1 september zijn de voorwaarden:

 • Bij een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm worden de meeste
  kosten vergoed (als u voldoet aan de verdere voorwaarden). 

 • Bij een inkomen tussen de 120% en de 150% van de bijstandsnorm
  betaalt u een deel van de kosten zelf op basis van uw inkomen. Dit is
  uw draagkracht.

 • Bij een inkomen boven de 150% van de bijstandsnorm heeft u geen
  recht op bijzondere bijstand.

 • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens van de bijstand.

 • Heeft u een eigen woning? De overwaarde mag niet hoger zijn dan
  €64.100,00.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand? Zie ook de overige voorwaarden bijzondere bijstand.

De volgende vergoedingen van reiskosten binnen de bijzondere bijstand zijn aangepast:

 • Reiskosten van en naar behandelcentra voor medische behandeling worden niet meer vergoed. 
 • Reiskosten voor scholieren kunnen onder bepaalde voorwaarden (deels) worden vergoed vanaf een afstand van 15 kilometer vanaf de woning. 
 • Voor scholieren uit Zeewolde die naar school gaan in Harderwijk en Ermelo, vergoeden wij alleen nog de veerpont onder bepaalde voorwaarden. 
 • Reiskostenvergoeding voor bezoek aan een gezinslid in detentie, een instelling of een uit huis geplaatst kind blijven onder bepaalde voorwaarden vergoed.

De sociaal medische indicatie voor kinderopvang heeft een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend op basis van de eigen bijdrage van de kinderopvangtoeslag. Gebruikers van de sociaal medische indicatie met een laag inkomen kunnen (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage
aanvragen via de bijzondere bijstand als zij de eigen bijdrage niet zelf kunnen betalen.

Vergoeding voor medische of paramedische kosten zoals fysiotherapie worden niet vergoed door de bijzondere bijstand. Deze kosten worden
vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Zit u in een schuldhulpverleningstraject? En is het door schulden niet mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten? Mogelijk kunnen wij dan de kosten (deels) vergoeden. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Contact

Heeft u meer informatie nodig of wilt u meer weten wat de nieuwe beleidsregels voor u betekenen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08:30 - 17.00 uur via telefoonnummer (0341) 411 911.

Beleidsregels Participatiewet

De volledige beleidsregels van de Participatiewet zijn vastgesteld. De actuele beleidsregels zijn te vinden op overheid.nl.

Hieronder vind u de links naar de beleidsregels per gemeente:

Ermelo: Beleidsregels Participatiewet Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2023

Harderwijk: Beleidsregels Participatiewet Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2023

Zeewolde: Beleidsregels Participatiewet Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2023