Vergoeding van hulp en zorg (zin en pgb)

 • Als u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt, zijn er verschillende mogelijkheden voor het vergoeden ervan. We kijken wat het best bij u past. 
 • Bij zorg in natura (zin) kiest u voor ondersteuning van zorgaanbieders (organisaties) waarmee Meerinzicht een contract heeft. Wij regelen de administratie voor u. Deze organisaties vindt u op de sociale kaart van gemeente Ermelo, Harderwijkof Zeewolde.
 • Bij een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u de zorg zelf. U moet zelf de taken uitvoeren en de administratie regelen.
  • Hebt u een indicatie voor jeugdhulp, Wmo, Zvw of Wlz? Dan kunt u de zorg (voor uw kind) zelf inkopen met het pgb.
  • Uw contactpersoon binnen Meerinzicht of het CJG bekijkt welke hulp u nodig hebt. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen.
 • Soms is zelf ingekochte zorg via een pgb duurder dan zorg in natura. Soms moet u de meerkosten dan zelf betalen. Een pgb kan voor u toch een goede oplossing zijn. 

 • Met een pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, logeeropvang voor jeugd en huishoudelijke hulp.
 • U kunt ook de hulp van familieleden en mantelzorgers inkopen met uw pgb.
 • Om pgb aan te vragen schrijft u een Persoonlijk Budget Plan (pdf, 306 KB). Hierin staat hoe u het pgb wilt gebruiken. Dit plan bespreekt u vervolgens met de klantmanager.