Beschermd wonen

  • Beschermd wonen is voor mensen vanaf 18 jaar met psychische of psychosociale problemen. Deze persoon kan (tijdelijk) niet zelfstandig wonen. Ook niet met de hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener.
  • Een instelling voor beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving met begeleiding. 
  • Op een beschermd wonen-locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding beschikbaar. 

Wensen voor een locatie

  • U kunt aangeven wat uw wensen zijn voor een beschermde woonomgeving. Denk hierbij aan de locatie van de instelling, de grootte van de instelling en uw begeleidingsbehoeften. Een onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner kan hierbij helpen.
  • We zoeken naar een beschikbare plek die het meest overeenkomt met uw wensen.

Aanmelden

  • Samen met uw hulpverlener kunt u zich aanmelden voor beschermd wonen.
  • Uw hulpverlener meldt u aan bij GGD Noord Oost Gelderland.