Huishoudelijke hulp aanvragen

 • Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk?
 • U kunt het volgende doen:
  • Kijk eerst of u in uw eigen omgeving (gezin, familie of vrienden) hulp kunt krijgen.
  • Als uw omgeving geen hulp kan bieden, dan biedt particuliere hulp of een organisatie mogelijk de oplossing.
  • Komt u er zelf niet uit? Dan helpen wij met het vinden van een oplossing.
 • De melding voor huishoudelijke hulp is meestal geen spoed.
Wmo-melding invullen

Wat u moet weten

De medewerkers van de verschillende organisaties in uw omgeving helpen u om uw huis schoon te houden. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u in een schoon en leefbaar huis woont en gewassen kleding heeft.

 • Een schoon en leefbaar huis betekent dat het huis niet vervuild en opgeruimd is.
 • Het is niet de bedoeling dat het hele huis wekelijks spik en span gemaakt wordt.
 • Onderhoud van de tuin of het verzorgen van huisdieren hoort er niet bij.

Veranderingen doorgeven

 • Ontvangt u huishoudelijke hulp via de gemeente en verandert er iets? Dan geeft u dat aan ons door.
 • U kunt denken aan: veranderen van zorgaanbieder, verlengen/uitbreiding/stopzetting van de hulp bij huishouding of een verandering in uw situatie.
 • U kunt de verandering doorgeven via het formulier Wmo-melding

Tekort aan personeel voor huishoudelijke hulp

Helaas ondervinden de huishoudelijke hulp organisaties een tekort aan personeel. Dit kan leiden tot veranderingen in de ondersteuning die u, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ontvangt voor het huishouden. Wij en de organisaties die huishoudelijke hulp bieden, doen ons best om ervoor te zorgen dat u de nodige ondersteuning blijft ontvangen. 

Hoewel de organisaties extra maatregelen nemen, is het soms niet mogelijk om alle hulp precies hetzelfde te laten blijven. Daardoor kan het gebeuren dat uw gebruikelijke hulpverlener minder vaak komt, minder tijd heeft, of dat bepaalde taken tijdelijk niet worden uitgevoerd. 

Uw betrokken huishoudelijke hulporganisatie zal contact met u opnemen om te bespreken hoe de hulp wordt geregeld. Het kan ook voorkomen dat verschillende hulpverleners bij u langskomen, die mogelijk op een andere manier werken dan u gewend bent. We hopen op uw begrip hiervoor.

Indien gewenst, kunt u ook zelf voor vervanging zorgen door bijvoorbeeld familie, buren of vrienden in te schakelen. Geef dit dan door aan uw hulporganisatie. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw betrokken huishoudelijke hulporganisatie.

Na uw aanvraag

Meerinzicht heeft 8 weken tijd om uw situatie te onderzoeken en een besluit te nemen.

Wachtlijst voor huishoudelijke hulp

Als u recht heeft op hulp bij het huishouden, hoort u binnen 15 werkdagen hulp te krijgen. Op dit moment lukt dat niet. Er is een groot tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden. De gemiddelde wachttijd is 3 maanden vanaf het moment van uw aanvraag. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Kosten

Voor huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage.