Bijstandsuitkering

 • Hebt u niet genoeg inkomen of eigen geld om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.
 • De aanvraag verloopt via werk.nl. Om de aanvraag goed in te vullen, hebt u gegevens nodig van uzelf en de personen met wie u samenwoont.
 • Het uitgangspunt voor een bijstandsuitkering is werk boven uitkering. Dit betekent dat u zoveel mogelijk zelf betaald werk probeert te vinden. Bekijk de voorwaarden voor een bijstandsuitkering op rijksoverheid.nl .
Bijstandsuitkering aanvragen

Wat kunt u zelf doen?

 • Na uw aanvraag via werk.nl krijgt u binnen 10 werkdagen een afspraakverzoek van een inkomensconsulent van Meerinzicht. Tijdens de afspraak bespreken wij uw aanvraag. 
 • Voor het gesprek moet u een aantal gegevens verzamelen van u en uw eventuele partner en / of ander personen met wie u samenwoont. Deze gegevens zijn nodig om het recht op een bijstandsuitkering te bepalen. 
  • Naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nationaliteit en eventuele verblijfsvergunning
  • Gegevens over uw inkomen
  • Gegevens over uw vermogen (bezittingen, spaargeld, schulden)
  • Hoogte van uw hypotheek of huur
  • Begin- en einddatum van uw contract bij uw laatste werkgever
  • Uw bankrekeningen
  • Het kan zijn dat u nog meer gegevens moet laten zien. Zoals een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Wat doen wij voor u?

 • Wij regelen de afspraak met een inkomensconsulent. Daarnaast maakt ook een klantmanager van Meerinzicht een afspraak met u over de mogelijkheden om aan het werk te gaan. Deze klantmanager wordt uw contactpersoon.
 • Na het gesprek ontvangt u binnen 8 weken van Meerinzicht een korte waarin staat of u recht hebt op een bijstandsuitkering.
 • In sommige gevallen kunt u binnen 4 weken na uw aanvraag een voorschot op de uitkering krijgen. Dit betekent dat u dan alvast een deel van uw uitkering kan krijgen.

 • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen, heet de bijstandsnorm.
 • De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
 • Er gelden ook regels over hoeveel eigen vermogen u mag hebben.
 • Bekijk de pagina bijstandsnorm voor meer informatie.

 • Als u met meer personen in uw woning woont, kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm.
 • De hoogte van de kostendelersnorm is afhankelijk van het aantal volwassen personen die in uw woning wonen.
 • Verandert er iets in uw situatie? Geef op tijd uw verandering door.

 • U krijgt elk jaar (rond 15 februari) een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.
 • U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting.
 • De jaaropgave hebt u ook nodig voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen zoals huurtoeslag.