Bijstandsuitkering

 • Heeft u niet genoeg inkomen of eigen geld om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.
 • De aanvraag verloopt via werk.nl. Om de aanvraag goed in te vullen, heeft u gegevens nodig van uzelf en de personen met wie u samenwoont.
 • Het uitgangspunt voor een bijstandsuitkering is werk boven uitkering. Dit betekent dat u zoveel mogelijk zelf betaald werk probeert te vinden. Bekijk de voorwaarden voor een bijstandsuitkering op rijksoverheid.nl.
 • Als u een bijstandsuitkering ontvangt dan gelden er regels voor u. U moet bijvoorbeeld alle veranderingen in uw situatie op tijd aan ons doorgeven. 
Bijstandsuitkering aanvragen

Na uw aanvraag via werk.nl krijgt u binnen 10 werkdagen een brief met daarin de vraag om bewijsstukken op te sturen. In de brief staat wat wij precies van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan: 

 • kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (geen rijbewijs);
 • gegevens over uw inkomen;
 • gegevens over uw vermogen (bezittingen, spaargeld, schulden);
 • hoogte van uw hypotheek of huur;
 • begin- en einddatum van uw contract bij uw laatste werkgever;
 • uw bankrekeningen;
 • het kan zijn dat u nog meer gegevens moet laten zien, zoals een echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan.

 

 • Wij zorgen eroor dat u een inkomensconsulent en een klantmanager toegewezen krijgt. Mogelijk zullen zij een gesprek met u hebben. Dit gesprek gaat over uw uitkeringsaanvraag en de mogelijkheden om aan het werk te gaan.
 • U ontvangt binnen 8 weken na de aanvraag een brief waarin staat of u recht heeft op de bijstandsuitkering.
 • In sommige gevallen kunt u binnen 4 weken na uw aanvraag een voorschot op de uitkering krijgen. Dit betekent dat u dan alvast een deel van uw uitkering kan krijgen.

 • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen, heet de bijstandsnorm.
 • De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
 • Er gelden ook regels over hoeveel eigen vermogen u mag hebben.
 • Bekijk de pagina bijstandsnorm voor meer informatie.

 • U krijgt elk jaar (rond 15 februari) een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.
 • U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting.
 • De jaaropgave hebt u ook nodig voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen zoals huurtoeslag.